Investiţie pentru canalizarea satului Găgeni, comuna Păuleşti

Daniel Dimache -

Investiţie pentru canalizarea satului Găgeni, comuna Păuleşti

Primăria comunei Păuleşti a început procedurile pentru realizarea reţelei de canalizare menajeră în satul Găgeni. Procedura de achiziţie a lucrărilor prin licitaţie este în curs de derulare. Conform proiectului intitulat “Canalizare menajeră sat Găgeni” se prevede înființarea unui sistem de canalizare nou ce va permite racordarea gospodăriilor locuitorilor din satul Găgeni ale căror locuinţe sunt amplasate pe străzile situate de o parte și de alta a DJ 102.
Contractul supus procedurii de licitaţie are ca obiect execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Canalizare menajeră în satul Găgeni, comuna Păuleşti, judeţul Prahova”. Se estimează că această investiție va deservi în etapa actuală un număr de peste 2.500 de locuitori, iar în perspectivă – 2.780 de locuitori, a informat primarul Sandu Tudor. Propunerile acestei investiții se încadrează în Planul Urbanistic General al Comunei Păuleşti, având următoarele aspecte: se înființează un sistem de canalizare centralizat, ușor de monitorizat privind evacuarea apelor uzate din gospodăriile populației din satul Găgeni; se va evita evacuarea, în stratul freatic, a apelor uzate rezultate în gospodării, prin asigurarea posibilității de racordare a tuturor locuinţelor la un sistem centralizat de canalizare; se protejează solul și stratul freatic; apele uzate vor fi evacuate prin canalizare în stația de epurare. Prin realizarea acestei investiţii vor creşte confortul şi calitatea vieții locuitorilor din satul Găgeni.

Celelelate trei sate ale comunei, Păuleşti, Cocoşeşti şi Păuleştii Noi beneficiază deja de reţea de canalizare.