Investiţiile anului 2017 la Filipeştii de Pădure

Redactia -

Investiţiile anului 2017 la Filipeştii de Pădure

Consiliul Local Filipeştii de Pădure a aprobat bugetul local precum şi lista de investiţii locale pentru anul 2017. Vorbim de un buget comparabil cu cel anterior şi de o listă de investiţii generoasă, documentul cuprinzând mai multe lucrări importante pentru comunitatea locală, fie că vorbim despre modernizarea infrastructurii de drumuri şi utilităţi publice (apă, canalizare, gaze naturale) sau de proiecte în domeniul educaţiei.
Costel Morărescu, primarul comunei Filipeştii de Pădure: „Continuăm şi anul acesta proiectele de modernizare a comunei Filipeştii de Pădure. Avem o serie de investiţii importante, vorbind atât de lucrări noi cât şi de continuarea unor proiecte demarate în anul care au trecut. Am ţinut cont, la întocmirea listei de investiţii, de părerile şi dorinţele oamenilor pe care, atât în timpul audienţelor de la primărie cât şi în discuţiile pe care le purtăm în momentul în care mă aflu pe teren, în localitate, i-am consultat cu privire la cererile şi nevoile pe care le au.
Am făcut în aşa fel încât fondurile bugetare să meargă către proiectele cu adevărat importante bazându-ne, ca de fiecare dată, pe principiul împărţirii fondurilor echitabil, astfel încât să cuprindem în planul de investiţii toate satele componente ale comunei. Avem proiecte frumoase, e mult de muncă însă, beneficiind şi de sprijinul echipei din cadrul Primăriei şi Consiliului Local Filipeştii de Pădure am siguranţa că le vom duce la îndeplinire.”

În continuare vă prezentăm lista obiectivelor de investiţii propusă pentru anul 2017:

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ:
Lucrări în continuare:
– Măsurători şi digitalizare planuri cadastrale
Lucrări noi:
– Reevaluarea mijloace fixe
– Modernizare şi recompartimentare sediu Primărie

ÎNVĂŢĂMÂNT:
Lucrări în continuare:
– Teren sport Liceul Teoretic – proiectare şi execuţie
– Reabilitare teren baschet şi amenajare curte interioară Liceul Teoretic Filipeştii de Pădure
– Reabilitare termică Şcoala Diţeşti
Lucrări noi:
– Reparaţii corp C Liceul Teoretic
– Proiectare corp nou clădire Liceul Teoretic

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ:
– Amenajare şi dotare post pompieri

LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ:
Lucrări în continuare:
– Extindere, reabilitare canalizare Filipeştii de Pădure
– Amenajare parcări Bl. 27 şi spatele Bl.28 (dirigenţie şantier)
Lucrări noi:
– Împrejmuire puţ Varniţa
– Împrejmuire rezervor Varniţa
– Documentaţie tehnică Punere în funcţiune foraj apă Varniţa
– Alimentare cu energie electrică pompe canalizare
– Introducere gaze naturale Filipeştii de Pădure
– Legături canalizare Valea Rea
– Elaborare S.F. (Studiu de Fezabilitate) Apă-Canal Filipeştii de Pădure
– Elaborare S.F. drumuri comunale
– Reabilitare conductă apă potabilă
– Amenajare apărare mal islaz Diţeşti
– Proiectare şi amenajare zona piaţă

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ:
Lucrări noi:
– Gard islaz
– Ecologizare islaz Varniţa, Filipeştii de Pădure

TRANSPORTURI:
Lucrări în continuare:
– Asfaltarea străzilor Rotăreşti, Cătun şi Bisericii
– Trotuare, şanţuri Diţeşti – str. Platoului
– Reparaţii intersecţie Valea Rea – Liceului
– Reabilitare drum DE1727 (DJ101I – Strada Gării)
– Proiectare şi execuţie şanţuri şi trotuare Str.Gării (dirigenţie şantier)
Lucrări noi:
– Trotuare şi şanţuri Pilescu – Bucur
– Asfaltare trotuare Sat Minieri
– Asfaltare străzi Filipeştii de Pădure