Investiţiile anului 2017 la Păuleşti

Redactia -

Investiţiile anului 2017 la Păuleşti

Recent a fost aprobat de către Consiliul Local, la propunerea primarului Sandu Tudor, bugetul local al comunei Păuleşti pentru anul 2017. De subliniat este faptul că bugetul a fost adoptat cu unanimitate de voturi, consilierii locali înţelegând că, indiferent de culoarea politică, de partidul pe listele căruia au candidat, ei reprezintă aici cetăţenii localităţii şi trebuie să lucreze în interesul lor. Vorbim de un buget bun, cu o listă de invesitiţii care cuprinde acele proiecte de care cetăţenii au nevoie.

„La întocmirea bugetului local şi a listei de investiţii am ţinut cont de două principii esenţiale: în primul rând de realizarea acelor proiecte de care oamenii au cu adevărat nevoie şi în al doilea rând de împărţirea fondurilor echitabil, pentru toate satele componente ale comunei Păuleşti”, ne-a declarat primarul localităţii, Sandu Tudor.

În cele ce urmează vă prezentăm, succint, cele mai importante proiecte ale administraţiei locale a comunei Păuleşti pentru anul 2017:

Lucrări în continuare, care au ca termen de finalizare luna iunie 2017:

 • continuarea lucrărilor de amenajare a trotuarului adiacent DJ 102
 • extinderea reţelei de canalizare în Păuleşti
 • relizare şanţuri şi podeţe betonate

Lucrări noi:

 • amenajare spaţiu verde şi parcare în zona Sălii de Sport a comunei Păuleşti
 • infrastructură reţea electrică
 • proiectare şi execuţie foraj apă potabilă
 • proiectare şi execuţie rezervor de apă potabilă cu capacitatea de 500 mc
 • execuţie reţea de canalizare şi braşamente
 • proiectare şi execuţie canale scurgere ape pluviale
 • amenajare rigole carosabile şi şanţuri betonate în toate satele
 • proiectare şi execuţie amenajare alei cimitire Găgeni şi Păuleşti
 • modernizare prin asfaltare DE 571/50