Investiţiile anului 2017 la Tomşani

Redactia -

Investiţiile anului 2017 la Tomşani

La finele lunii martie, Consiliul Local Tomşani a aprobat, la propunerea primarului Florin Pelin, bugetul local pentru 2017, percum şi lista investiţiilor care vor fi realizate în cursul acestui an. Vorbim de un buget bun şi de o listă de investiţii generoasă, documentul cuprinzând mai multe lucrări importante pentru comunitatea locală, fie că vorbim despre modernizarea infrastructurii de drumuri şi utilităţi publice sau de proiecte în domeniul educaţiei şi culturii, precum şi pentru susţinerea lăcaşurilor de cult din localitate.
Florin Pelin, primarul comunei Tomşani: „Sumele care s-au strâns la bugetul local şi investiţiile care se vor derula în cursul acestui an în Tomşani se datorează, în bună măsură, dumneavoastră, cetăţenii comunei. Am reuşit să facem încasări în procent de peste 96% din prognoza pentru anul anterior, un procent foarte mare, care demonstrează faptul că dumneavoastră sunteţi buni contribuabili, oameni care înţeleg că fondurile care se colectează la buget şi programul de modernizare a localităţii depind de fiecare cetăţean în parte. Subliniez faptul că, pe lângă veniturile proprii, beneficiem şi în acest an de sprijinul Consiliului Judeţean Prahova, instituţie care ne-a alocat o sumă importantă de bani pentru finanţarea proiectelor pe care le avem.
Am ţinut cont, la întocmirea listei de investiţii, de părerile şi dorinţele oamenilor pe care, atât în timpul audienţelor de la primărie cât şi în discuţiile pe care le purtăm în momentul în care mă aflu pe teren, în localitate, i-am consultat cu privire la cererile şi nevoile pe care le au.
Am făcut în aşa fel încât fondurile bugetare să meargă către proiectele cu adevărat importante bazându-ne, ca de fiecare dată, pe principiul împărţirii fondurilor echitabil, astfel încât să cuprindem în planul de investiţii toate satele componente ale comunei. Precizez, de asemenea, faptul că, pe lângă proiectele pe care le veţi regăsi în lista de investiţii, mai avem şi alte lucrări importante, pe care vi le vom aduce la cunoştinţă pe parcursul anului.”

În continuare vă prezentăm lista celor mai importante obiective de investiţii propuse pentru anul 2017:
– întocmirea Studiului de Fezabilitate în vederea extinderii reţelei de apă potabilă;
– introducerea reţelei de canalizare în localitate (proiectare şi execuţie);
– racordarea comunei Tomşani la magistrala de gaze naturale dinspre Valea Călugărească, astfel încât locuitorii comunei să beneficieze de furnizarea gazelor naturale la parametrii optimi în anii următori, proiect realizat în parteneriat cu Consiliul Judeţean Prahova;
– proiect de construire, în Tomşani a unui Centru Cultural modern;
– reabilitarea Dispensarului uman din Loloiasca;
– construirea unei noi Grădiniţe în Tomşani;
– continuarea programului de asfaltare a străzilor din localitate;
– finalizarea lucrărilor de reabilitare termică a Şcolii Magula.