Investiţiile anului 2018 la Filipeştii de Pădure

Redactia -

Investiţiile anului 2018 la Filipeştii de Pădure

Începutul fiecărui an înseamnă pentru administraţia locală a comunei Filipeştii de Pădure momentul în care se face bilanţul anului trecut dar se şi identifică proiectele care vor alcătui lista investiţiilor care vor fi realizate în cursul anului 2018.Până la momentul în care autorităţile judeţene vor comunica sumele de care vor dispune localităţile în anul curent, conducerea comunei Filipeştii de Pădure, alături de aparatul de specialitate din cadrul instituţiei lucrează la creionarea bugetului local pentru anul 2018.
Într-o discuţie purtată cu Costel Morărescu, primarul localităţii, aveam să aflăm care sunt cele mai importante proiecte care vor fi realizate în cursul acestui an. Dintre acestea, amintim succint următoarele proiecte, urmând ca după aprobarea bugetului local să venim cu o listă detaliată a lucrărilor de investiţii:
– continuarea lucrărilor de extindere a reţelei de canalizare în localitate;
– modernizarea drumului dinspre satul Minier către podul peste pârâul Proviţa, în lungile de 1,5 kilometri;
– amenajarea unui sens giratoriu în satul Diţeşti, zona Seceni;
– achiziţionarea de pompe de rezervă pentru staţiile de pompare aferente reţelei de canalizare, pentru a fi folosite în cazul în care cele aflate în funcţiune se defectează;
– modernizarea reţelei de iluminat public în zona centrală;
– înlocuirea conductei de alimentare cu apă potabilă de la blocuri şi până la calea ferată, anterior executării lucrărilor de modernizare a DJ720 de către Consiliul Judeţean Prahova;
– reconfigurarea Centrului Civic al comunei Filipeştii de Pădure.