Învăţământul profesional şi tehnic – de la tradiţie la modernitate

Redactia -

Învăţământul profesional şi tehnic – de la tradiţie la modernitate

Aflat într-o perioadă de restructurare şi reorganizare, în urma desfiinţării Şcolilor de Arte şi Meserii şi a întregii rute progresive de profesionalizare, învăţământul profesional şi tehnic revine din anul şcolar 2012 – 2013 prin (re)înfiinţarea şcolilor profesionale.

            Gândită ca o alternativă a ciclului inferior al liceului tehnologic, şcoala profesională începe în clasa a X – a, urmând a fi parcurşi 2 ani, la sfârşitul cărora absolvenţii vor primi atât certificate de absolvire a ciclului inferior al liceului, cât şi certificate de calificare profesională nivel 2.

            Şcoala Bălţeşti are o tradiţie îndelungată în şcolarizarea elevilor în învăţământul profesional şi tehnic. De-a lungul timpului, aici au funcţionat clase de: şcoală profesională, liceu seral, şcoală complementară, şcoală de ucenici, şcoală de arte şi meserii, an de completare. În anul 2004 începe derularea programului PHARE TVET RO – 2003, prin care au fost realizate obiective ca : reabilitarea şi extinderea spaţiului unităţii şcolare, dotarea cu echipamente specifice domeniilor de pregătire « Mecanică » şi « Industrie textilă şi pielărie », formarea cadrelor didactice. Din anul 2009 se înfiinţează clasele de liceu tehnologic, denumirea unităţii devenind « Liceul Tehnologic Bălţeşti » începând cu 01.09.2011 .

            Pentru anul scolar 2012 – 2013, Liceul Tehnologic Bălţeşti propune 1 clasă de şcoală profesională pe domeniul « Mecanică », în calificarea profesională « Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic ». Această propunere este susţinută atât de opţiunile elevilor şi ale părinţilor, cât şi de solicitările agenţilor economici de pe piaţa locală a muncii.


Prof. Ing. Alexandrescu Mircea,

Director-adjunct,

Liceul Tehnologic Bălţeşti