ISJ Prahova a stabilit condiţiile în care se vor relua cursurile pentru clasele 8 şi 12

Daniel Dimache -

ISJ Prahova a stabilit condiţiile în care se vor relua cursurile pentru clasele 8 şi 12

ISJ Prahova a comunicat conducerilor unităţilor de învăţământ din judeţ condiţiile în care va continua procesul de învăţământ în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Prahova, inclusiv privind desfăşurarea orelor de pregătire în şcoli, după 2 iunie, a elevilor din clasele a 8-a şi a 12-a.

Vă prezentăm documentul transmis conducerilor şcolilor din judeţ care stabilieşte un cadru general şi câteva cerinţe care vor trebui îndeplinite:

 1.  Este necesar ca pana la data de luni, 11 mai 2020 unităţile de învăţământ vor pregăti o evaluare a necesarului de echipamente de protectie a elevilor si a intregului personal al scolii, in vederea desfasurarii programelor de pregatire a elevilor cls.Vlll-a, respectiv a XII-a/a XIII-a (2-12 iunie 2020) si a zilelor de examene nationale; sa colaborati in acest sens cu autoritatile locale pentru identificarea si asigurarea resursei financiare necesare.

Se vor asigura: cate 2 masti pe zi ( una la intrarea in scoala, cealalta pentru iesirea din scoala)/persoana, 1 pereche de manusi/persoana pe zi, termometre digitale fara contact, functie de numarul de elevi si personalul scolii care se vor afla in aceasta perioada in activitate.

 1. In temeiul OMEC 4135 /2020 , va reamintim ca este obligatorie transmiterea catre autoritatile locale a necesarului de echipamente de comunicare on-line , pentru elevii care nu dispun de aceste mijloace, in scopul demararii posibilitatilor de achizitionare a acestora si a stabilirii sursei de finantare. Conform precizarilor facute de catre reprezentantii MEC, achizitiile se vor face pentru elevii „nu din zone, ci din medii dezavantajate”.
 2. Analiza posibilitatii desfasurarii examenelor nationale prin dispunerea elevilor cate 10 intr-o sala de clasa dar si astfel incat sa se poata asigura supravegherea audio-video a tuturor elevilor; stabilirea necesarului de echipamente si identificarea sursei de finantare, impreuna cu autoritatile locale. Pana la noi reglementari, elevii vor sustine examenele nationale in corpul de cladire in care au studiat.
 3. Stabilirea fluxului de circulatie prin scoala si instiintarea profesorilor si elevilor cu privire la fluxul obligatoriu de intrare —iesire al elevilor in /din scoala in aceasta perioada- intrarea se va face pe o usa, iar iesirea pe o alta usa (sau decalat ca interval de timp, acolo unde unitatile de invatamant nu au 2 cai de acces in scoala).
 4. Pregatirea programului de lucru cu elevii in perioada 2-12 iunie 2020 de catre profesorii scolii si afisarea acestuia pana la data de 2 iunie : – stabilirea nominala a elevilor si a grupelor din care fac parte precum si intervalul orar in care se va lucra cu acestia, alocarea salilor de studiu pe grupe;  numarul si durata orelor de pregatire se va stabili si cu consultarea elevilor astfel incat sa asiguram parcurgerea materiei necesare promovarii examenului — nu mai mult de 4 h/zi pentru un elev —durata egala cu valabilitatea mastii;
 • instiintarea elevilor si parintilor cu privire la caracterul optional de participare la aceste programe
 • Afisarea programului pe site-ul unitatii de invatamant.
 1. Informarea elevilor si a parintilor acestora cu privire la recomandarile facute elevilor de catre CNEE: testele de antrenament sa respecte intervalul orar al probelor obisnuite ,sa se evite consultarea surselor astfel incat simularea acestora sa ii pregateasca pe elevi pentru conditiile reale de desfasurare a examenului.
 2. Bursele scolare —temeiul legal pentru plata acestora se regaseste in Adresa MEC 29320/05.05.2020 transmisa in unitatile de invatamant si OUG 30/ 18.03.2020, art .lX (alocatie zilnica de hrana pentru elevii cu CES si cei din invatamantul special).
 1. Legalitea luarii deciziilor in consiliul de administratie si in consiliul profesoral — este conditionata de asigurarea prezentei membrilor acestora , de pregatirea si organizarea sedintelor conform cerintelor din OMEN PRAHOVA
 2. Durata activitatilor cu elevii- se stabileste de catre conducerea unitatii de invatamant, impreuna cu cadrele didactice astfel incat aceasta sa fie „echilibrata”-OMEC 4135/2020,art .8,lit.h). La recomandarea reprezentantilor MEC – orele pentru elevii de gimnaziu si liceu 40 min; orele pentru elevii din primar si nivel prescolar 20 min.
 1. Elevii care nu au acces la instrumentele on-line (nu le au/nu stiu sa le utilizeze/sunt prea multi membri ai familiei care le utilizeaza concomitent, nu au bani pt. plata internet-ului)- Adresa MEC 545/28.04.2020 – Principii generale „…acestia vor primi sarcini de lucru si resurse educationale…cel puti 1 data pe saptamana cu implicarea autoritati/orjudetene si locale”
 2. Monitorizarea activitatilor desfasurate de catre cadrele didactice se realizeaza de catre conducerea unitatii de invatamant, prin mijloace stabilite la nivelul unitatii de invatamant. OMEC 4135/2020,art.8,lit.i), conform rubricilor din condica de prezenta
 1. Baza legala pentru plata platformelor, incepand cu 1 sept. 2020- se asteapta decizia MEC cu privire la modul de desfasurare al activitatilor incepand cu aceasta data-stabilirea problemei de finantare va deveni o problema unitara la nivel national.
 2. Modalitatile de plata cu ora – se vor urmari cu atentie cerintele/regulile stabilite prin EDUSAL de la o luna la alta, precum si precizarile oficiale transmise de MEC.
 3. Pentru invatamantul tehnologic si profesional —problemele stagiilor de practica neefectuate, a numarului de saptamani de scoala, a modului de sustinere a examenelor de absolvire se vor stabili si adapta situatiei de urgenta pe care o traversam, conform ordinelor „adreselor si calendarelor primite de la MEC. La acest moment ele sunt in lucru si urmaresc respectarea drepturilor elevilor si ale cadrelor didactice.
 4. Modelele cadru de Fisa a Postului si a actului aditional se stabilesc prin ordin de ministru – acest ordin se afla in lucru.
 5. Inscrierea la invatamantul prescolar- se va realiza respectand Adresa 791/04.05.2020, Procedura informatica pentru inscrierea la invatamantul prescolar nr. 705/04.05.2020.
 6. Sustinerea probelor pentru invatamantul vocational, a probelor pentru clasele de intensiv sau bilingv-calendarul si modificarile la metodologii se afla in lucru —adaptarea lor la specificul acestei perioade se face la nivelul MEC.
 7. Ghidul pentru admiterea la liceu si scoala profesionala 2020-2021 este in lucru. Se asteapta precizari de la MEC referitoare la particularitatile si consecintele generate de specificul acestei perioade.
 8. Instiintarea cadrelor didactice cu privire la necesitatea respectarii participarii acestora la organizarea si desfasurarea examenelor nationale , concursul de de titularizare si definitivat 2020, in calitate de membri,asistenti si evaluatori —cf. contractului colectiv si individual de munca si al Legii Educatiei Nationale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
 9. Instiintarea cadrelor didactice cu privire la posibilitatile de sustinere a gradelor didactice, a concursului de titularizare si a examenului de definitivare in invatamant, a etapelor de mobilitate conform OUG nr. 58/29.04.2020.
 10. Dupa data de 15 mai 2020 , cadrele didactice vor realiza activitati de specifice acestei perioade, pastrand cu strictete normele de igiena si de distantare stabilite la nivel national precizarile facute in Adresa MEC 545/28.04.2020 (aceasta adresa prezinta Principiile Generale care trebuie urmarite in aceasta perioada) si Procedurile MEC de organizare si desfasurare a activitatilor din unitatile de invatamant, ce vor fi transmise ulterior. Prezenta cadrelor didactice in aceasta perioada se stabileste la nivelul unitatii de invatamant, functie de cerintele perioadei.