Iulian Teodorescu a convocat, de îndată, Consiliul Local Ploieşti

Mihai Ciobanu -

Iulian Teodorescu a convocat, de îndată, Consiliul Local Ploieşti

Iulian Teodorescu, viceprimarul cu atribuţii de primar al Ploieştiului a convocat, de urgenţă, Consiliul Local într-o nouă şedinţă.

Viceprimarul cu atribuţii de primar al Municipiului Ploieşti:

în baza art. 39, alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

 

D I S P U N E:

Articol unic – Convocarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă de îndată în data de 2 septembrie 2015, începând cu orele 1200 la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la contractul de sponsorizare nr. 954/20.12.2012 încheiat între S.C. OMV Petrom S.A. şi municipiul Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
  2. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Ploieşti şi S.C. Aleea Raicu S.R.L. – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.