Iulian Teodorescu – demis din funcţia de primar interimar

Mihai Ciobanu -

Iulian Teodorescu – demis din funcţia de primar interimar

Iulian Teodorescu nu mai este primar interimar al Ploieştiului. Acesta şi-a pierdut funcţia după ce Consiliul Local, prin vot secret, a decis încetarea mandatului de viceprimar al lui Iulian Teodorescu şi, implicit, pe cel de viceprimar cu atribuţii de primar. Proiectul a fost iniţiat de către consilierii locali PNL. Aceştia şi-au motivat propunerea după cum urmează:
„Schimbarea unui viceprimar nu este o sancțiune, ci o măsură administrativă. Motivăm propunerea schimbării din funcția de viceprimar a domnului Iulian Liviu Teodorescu, generată de o necesitate obiectivă, prin următoarele considerente sintetic prezentate:

  1. Jurământul de a face cu bună-credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea sa pentru binele locuitorilor municipiului Ploiești nu și-a găsit în mod corespunzător transpunerea în practică;
  2. În timp, a devenit evident și, în unele cazuri, de notorietate publică faptul că domnul viceprimar nu a reușit îmbunătățirea stării de fapt nici după preluarea atribuțiilor de primar în martie 2015, aspecte ale activității fiind prompt criticate în spațiul public;
  3. Modul de abordare a problematicii în virtutea calității avute, de viceprimar, respectiv de viceprimar cu atribuții de primar, s-a dovedit a avea o slabă eficiență, continuând să apară situații necorespunzătoare pe linia serviciilor publice asigurate cetățenilor, a funcționării unor instituții, a realizării lucrărilor publice;
  4. S-a conturat, prin situația existentă, creată în timp, că nu dispune de capacitatea organizatorică – sau nu și-a folosit-o adecvat, ceea ce ar fi chiar mai grav – de a exercita prerogativele date de lege și/sau delegate, la nivelul presupus de un municipiu precum Ploieștiul.

Prestația necorespunzătoare ca edil al Ploieștiului reiese din problemele care afectează întreaga comunitate. De exemplu, nefinalizarea la termen a unor proiecte cu finanțare europeană (reabilitarea traseului tramvaiului 102 – etapa II, modernizarea și extinderea funcțională a Hipodromului, accesibilitatea și fluidizarea traficului către zona industrială Ploiești Vest și platforma industrială Brazi) va greva bugetul local pe anul 2016 cu o sumă semnificativă (56,7 milioane lei – estimarea primăriei la data de 15.10.2015).

De asemenea finalizarea parcului municipal Ploiești Vest este în întârziere, iar reabilitarea termică a blocurilor a fost foarte târziu începută.

Gradul de realizare a veniturilor bugetare la 30.09.2015 era de doar 67,48% în raport cu prevederea la 9 luni și de numai 52,74% față de prevederile anuale, gradul de autofinanțare fiind de 41,21%.

În timpul mandatelor de viceprimar/viceprimar cu atribuții de primar, Primăria Ploiești a fost percepută ca o agenție imobiliară, evaluările și vânzările de terenuri ridicând semne de întrebare.

Monitorizarea activității de salubrizare a lăsat constant de dorit, deși sunt alocate sume mai mari decât în alți ani.

La data de 3.12.2015, în condițiile unei bugetări inadecvate nu se găsise o soluție legală pentru iluminatul ornamental al orașului de sărbători; dealtfel iluminatul public este în continuare asigurat de S.G.U. Ploiești fără a se fi obținut licența necesară.

Nu în ultimul rând, se remarcă lipsa proiectelor sociale.

În aceste condiții, se impune îmbunătățirea actului administrativ la nivelul conducerii executive a Ploieștiului, necesitatea unei alte variante ținând de domeniul evidenței.

Ca urmare a schimbării din funcția de viceprimar a domnului Iulian Liviu Teodorescu își va înceta aplicabilitatea și H.C.L. nr.89/2015 prin care acesta prelua atribuțiile primarului municipiului Ploiești.”