Jandarmeria face angajări în Prahova

Daniel Dimache -

Jandarmeria face angajări în Prahova

În perioada următoare Gruparea de Jandarmi Mobilă “Matei Basarab” Ploiești oferă 20 de posturi libere pentru ocupare prin selecție din sursă externă, fără concurs și pentru o perioada determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă.
Oportunitatea de angajare în rândurile Jandarmeriei Române se adresează persoanelor doritoare, civili sau militari trecuți în rezervă din unități M.A.I., ce îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute din fișa postului, cele legale precum și cele specifice regăsite în cuprinsul celor 3 anunțuri aferente funcțiilor vacante postate pe site-ul www.jandarmeriamobilapl.ro – secțiunea carieră.
În esență, procedura de selecționare presupune parcurgerea a următoarelor etape de către canditat:
– Întocmirea dosarului de recrutare;
– Evaluarea psihologică;
– Evaluarea condițiilor de conduită (verificare cazier judiciar);
– Întocmirea fișei medicale tip M.A.I.;
– Interviu.
Detalii pentru parcurgerea fiecărei etape pentru selecționare se regăsesc în anunțurile atașate prezentului comunicat. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0749034736, în fiecare zi lucrătoare, orele 09:00 – 14:00.
Pe această cale recomandăm citirea cu maximă atenție a informațiilor cuprinse în anunțurile de angajare, totodată dorind mult succes viitorilor candidați.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE JANDARMERIA ROMÂNĂ
Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab”
Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 257, Ploieşti
Compartimentul Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul
e-mail : [email protected]
tel. 0749.034.919
17.10.2020 Ploiești
„Jandarmeria – cu siguranta pentru fiecare!”

A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 55 /15.052020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 86/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru angajarea de personal fără concurs, în condiţiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 46/2020 privind aprobarea procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, a Procedurii din 19 martie 2020 privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, Notei raport nr. 80430 din 10.10.2020 privind ocuparea fără concurs a posturilor vacante, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă, aprobată de ministrul afacerilor interne, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab” Ploieşti, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 257, județul Prahova, organizează selecție, în vederea încadrării fără concurs pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă, din sursă externă, a persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale pentru
ocuparea a 6 funcţii vacante, astfel:
– subofițer operativ principal, prevăzută la poziţia 192 din statul de organizare al unităţii;
– subofițer operativ principal, prevăzută la poziţia 196 din statul de organizare al unităţii;
– subofițer operativ principal, prevăzută la poziţia 211 din statul de organizare al unităţii;
– subofițer operativ principal, prevăzută la poziţia 223 din statul de organizare al unităţii;
– subofițer operativ principal, prevăzută la poziţia 238 din statul de organizare al unităţii;
– subofițer operativ principal, prevăzută la poziţia 240 din statul de organizare al unităţii;
A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 55 /15.052020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 86/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru angajarea de personal fără concurs, în condiţiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 46/2020 privind aprobarea procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, a Procedurii din 19 martie 2020 privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, Notei raport nr. 80430 din 10.10.2020 privind ocuparea fără concurs a posturilor vacante, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă, aprobată de ministrul afacerilor interne, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab” Ploieşti, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 257, județul Prahova, organizează selecție, în vederea încadrării fără concurs pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă, din sursă externă, a persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale pentru
ocuparea a 7 funcţii vacante, astfel:
– subofițer operativ principal, prevăzută la poziţia 252 din statul de organizare al unităţii;
– subofițer operativ principal, prevăzută la poziţia 253 din statul de organizare al unităţii;
– subofițer operativ principal, prevăzută la poziţia 298 din statul de organizare al unităţii;
– subofițer operativ principal, prevăzută la poziţia 303 din statul de organizare al unităţii;
– subofițer operativ principal, prevăzută la poziţia 312 din statul de organizare al unităţii;
– subofițer operativ principal, prevăzută la poziţia 313 din statul de organizare al unităţii;
– subofițer operativ principal, prevăzută la poziţia 317 din statul de organizare al unităţii;
„Jandarmeria – cu siguranta pentru fiecare!”

A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 55 /15.052020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 86/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru angajarea de personal fără concurs, în condiţiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 46/2020 privind aprobarea procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pedurată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, a Proceduriidin 19 martie 2020 privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, Notei raport nr. 80430 din 10.10.2020 privind ocuparea fără concurs a posturilor vacante, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă, aprobată de ministrul afacerilor interne, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab” Ploieşti, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 257, județul Prahova, organizează selecție, în vederea încadrării fără concurs pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă, din sursă externă, a persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale pentru
ocuparea a 7 funcţii vacante, astfel:
– subofițer operativ principal, prevăzută la poziţia 100 din statul de organizare al unităţii;
– subofițer operativ principal, prevăzută la poziţia 101 din statul de organizare al unităţii;
– subofițer operativ principal, prevăzută la poziţia 104 din statul de organizare al unităţii;
– subofițer operativ principal, prevăzută la poziţia 147 din statul de organizare al unităţii;
– subofițer operativ principal, prevăzută la poziţia 160 din statul de organizare al unităţii;
– subofițer operativ principal, prevăzută la poziţia 161 din statul de organizare al unităţii;
– subofițer operativ principal, prevăzută la poziţia 167din statul de organizare al unităţii;
I. LA SELECȚIE POT PARTICIPA CANDIDAŢII DACĂ:
A. Îndeplinesc cumulativ condiţiile de participare (cerinţe prevăzute în fişa postului, condiţii legale şi criterii specifice);
B. Dosarele de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în prezentul anunţ:
A. CONDIŢII DE PARTICIPARE
A.1. Cerinţele prevăzute în fişa postului:
1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: – subofițer;
2. Gradul militar necesar ocupantului postului: – Sergent major;
3. Pregătirea necesară ocupantului postului:
3.1 pregătire de bază: studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau școală militară de subofițeri jandarmi;
3.2 pregătire de specialitate: – curs de inițiere în carieră pentru subofițeri (ulterior numirii în funcție);
3.3 alte cunoştinţe: – cultură generală, cunoștințe generale juridice;
3.4 autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: – autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel „SECRET DE SERVICIU” (obţinută după numirea pe funcţie).
NOTĂ: Neacordarea accesului la informaţii clasificate de nivel „Secret de serviciu” atrage eliberarea din funcţie de drept;
3.5 limbi străine: – nu este cazul;
4. Experienţă:
4.1. Vechime în muncă / din care în instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională: – nu este necesară;
„Jandarmeria – cu siguranta pentru fiecare!”
4.2. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției /armă/ specialitatea structurii/ exercitarea profesiei sau ocupației: – nu este necesară;
4.3. Vechime în funcții de conducere: nu este necesară;
4.4. Perioada pentru acomodare la cerinţele postului: 3 – 6 luni.
5. Parametrii privind starea sănătăţii somatice: -apt medical;
6. Trăsături psihice și de personalitate: – apt psihologic.

A.2. CONDIȚII LEGALE ȘI CERINȚE SPECIFICE:
I. Condiţiile legale pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin încadrare directă, sunt următoarele:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
– Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu;
– În situaţia în care se constată inaptitudinea cu ocazia evaluării psihologice, procedura de încadrare temporară încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea încadrării;
– În situaţia în care, în cursul procedurii de încadrare temporară/după încadrare, se constată neîndeplinirea criteriilor de aptitudine medicală şi/sau a cerinţelor de conduită, persoana va fi eliminată
din procedura de încadrare temporară/va trece în rezervă în conformitate cu Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare.
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
II. Criteriile specifice ce trebuie îndeplinite de candidații care intenţionează să dobândească statutul de cadru militar prin încadrare directă, sunt următoarele:
a) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
b) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat selecția.
III. Cadrele militare în rezervă pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate dacă îndeplinesc şi următoarele criterii specifice:
a) nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
b) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
c) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.
d) sunt confirmate în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor pentru care se organizează concurs.
Verificarea cerinţei prevăzute la lit. b) se realizează cu ocazia examinării medicale.
Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, şi nu au avut calitatea de cadru militar în activitate în unităţi ale MAI, nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace.
Candidaţii recrutați prin rechemare în activitate sau încadrare directă nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.
ATENŢIE! Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la procedura de încadrare temporară prevăzute în prezentul anunţ.
B. DOSARUL DE RECRUTARE – se va depune exclusiv în format electronic scanat transmis pe adresa de email a Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești: [email protected]
Dosarul de recrutare în vederea participării la selecția pentru ocuparea postului vacant, fără concurs, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă, conţine următoarele documente:
1) Cererea de înscriere(conform modelului din Anexa nr. 1 la prezentul anunţ);
2) CV model Europass (Anexa nr. 2 la prezentul anunţ);
ATENŢIE!
CV-ul va fi completat prin detalierea progresivă a tuturor activităţilor profesionale şi voluntare desfăşurate anterior procedurii de încadrare temporară.
3) Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, conform cerinţelor din fişa postului (documentele de studii solicitate vor fi însoţite de foaie matricolă/supliment, dacă acesta este prevăzut);
4) Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă / certificatului stagiu de cotizare și / sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă și, dacă este cazul, ale livretului militar;
5) Copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum și, după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă;
6) Autobiografia (întocmită conform îndrumarului din Anexa nr. 3 la prezentul anunţ)- document olograf;
7) Tabelul nominal cu rudele candidatului și soțul / soția candidatului (întocmit conform îndrumarului din Anexa nr. 4 la prezentul anunţ)- completat olograf;
8) O (1) fotografie color tip portret (scanată);
9) Cazierul judiciar sau Acord expres verificare cazier judiciar (Anexa nr. 10 la prezentul anunț);
10) Adeverință medicală – eliberată de către medicul de familie, care cuprinde antecedentele medicale personale semnificative și care atestă că starea de sănătate este corespunzătoare postului pentru care candidează (Anexa nr. 9 la prezentul anunț);
11) Pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor de aptitudine psihologică, persoana interesată depune la dosar un aviz de specialitate eliberat de către un psiholog atestat de către Colegiul Psihologilor din România, prin care să se ateste cel puțin aptitudinea privind portul și utilizarea armelor și munițiilor supuse autorizării;
12) Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (conform modelului din Anexa nr. 5 la prezentul anunţ);
ATENȚIE
Totodată, prin respectiva declaraţie se va exprima acordul că, în situaţia în care, în cursul procedurii de încadrare temporară/după încadrare, în urma verificărilor realizate, se va constata neîndeplinirea criteriilor de aptitudine medicală sau/şi a cerinţelor de conduită, va fi eliminat din procedura de încadrare temporară /va fi trecut în rezervă.
13) Declarație pe proprie răspundere că nu a luat contact cu persoane infectate/suspecte de infectare cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) și dacă a călătorit în ultimele 2 luni în afara teritoriului național, nu se află în izolare sau în carantină(Anexa nr. 7 la prezentul anunţ);
14) Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni, a fost evaluat psihologic pentru a participa la concursuri organizate pentru ocuparea unor posturi vacante de poliţist/cadru militar (Anexa nr. 8 la prezentul anunţ);
15) Declaraţie pe proprie răspundere (conform modelului din Anexa nr. 6 la prezentul anunţ) din care să rezulte că:
– nu are antecedente penale şi nu se află în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
– nu a fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
– nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
16)Copii ale documentelor referitoare la cursurile efectuate sau alte forme de pregătire absolvite, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs, dacă este cazul;
17) Doar pentru cadrele militare în rezervă, adeverinţă eliberată de unitatea de unde a trecut în rezervă, în care să fie menţionate gradul militar în rezervă deţinut, perioadele de activitate şi funcţiile îndeplinite, motivul şi temeiul legal al trecerii în rezervă
18) Acord privind înregistrarea audio – video a interviului (Anexa nr. 11 la prezentul Anunț). Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele transmise sunt expirate, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt ilizibile.
II. REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
1. DOCUMENTELE CARE PRESUPUN CERTIFICAREA pentru conformitate cu originalul vor fi prezentate în original doar de către persoana selecționată, la încadrare.
Se vor accepta adeverinţele de studii, numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu de la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ.
Candidaţii care au absolvit studiile impuse de cerinţele postului în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale.
2. DOSARUL DE RECRUTARE (în volum complet) va fi transmis în format electronic scanat pe adresa de email: [email protected] a Grupării de Jandarmi Mobile ”Matei Basarab” Ploiești, până la data de 06.11.2020, ora 14.00.
ATENȚIE:
– Documentele din componența dosarului de recrutare se scanează în format .pdf, la o rezoluție care să poată fi citite cu ușurință și care să permită stabilirea autenticității acestora;
– Dacă mărimea însumată a documentelor scanate nu permite transmiterea acestora într-un singur e-mail, candidatul poate tramnsmite dosarul fracționat, în mai multe părți și va face precizarea în primul e-mail a numărului facțiilor, iar transmiterea acestora se va realiza succesiv, într-un interval scurt de timp;
– Nu se permite completarea ulterioară a dosarului transmis inițial;
– dosarul de recrutare se transmite în volum complet, iar la subiectul e-mail-ului se va specifica Numele, prenumele candidatului și poziția din statul de organizare pentru care se dorește participarea
la selecție (ex. NUME Prenume_ poziția 114).
– Ca răspuns la e-mail-ul/e-mail-urile prin care se transmite dosarul de recrutare, se va confirma primirea documentaţiei, la care se va atașa un print-screen și se va transmite un cod unic, prin care se va idividualiza candidatul în toate etapele selecției.
Prin depunerea dosarului de recrutare la procedura de încadrare temporară, candidaţii îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi pentru ca interviul să fie înregistrat audio-video.
Notă:
Dosarele de recrutare transmise după data și ora menţionate în anunț, respectiv 06.11.2020, ora 14.00 (DATA ȘI ORA RECEPȚIONĂRII E-MAILULUI), nu vor fi luate în calcul și prin urmare nu pot participa la selecție.
Nu se acceptă alt mijloc de transmitere a dosarului, decât cel menţionat mai sus.
ATENŢIE! Candidaţii selecţionaţi se vor prezenta, în zilele prevăzute în graficul procedurii, cu originalul documentelor solicitate mai sus, precum şi o fotografie color cu marimea de 9 x 12 cm. la Compartimentul Resurse Umane al Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești, unde se vor realiza fotocopii ce se vor certifica pentru conformitate şi semna de către persoana desemnată din cadrul
compartimentului Resurse Umane şi de către candidatul selecţionat.
Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.
Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute anterior nu se mai realizează.
3. CANDIDATUL SELECȚIONAT va fi evaluat psihologic, conform dispozițiilor pe linie de psihologie, anterior încadrării. Planificarea la evaluarea psihologică se va realiza doar pentru candidaţii selecţionaţi, prin grija structurii de Resurse Umane a Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești, anterior încadrării.
Acordarea avizului ,,INAPT” psihologic atrage neîncadrarea candidatului.
4. Evaluarea îndeplinirii cerințelor de conduită se va realiza, pentru persoana selecționată, prin verificări realizate prin intermediul structurilor de cazier judiciar, evidență operativă și speciale ale Poliției Române, la încadrare. Dacă în urma verificărilor efectuate se va constata că nu sunt îndeplinite cerințele de conduită, candidatul încadrat va fi trecut în rezervă.
5. Întocmirea fișei medicale tip MAI se face doar pentru persoana selecționată, în cel mai scurt timp de la încadrare, conform prevederilor OMAI nr. 374/2003. Aptitudinea medicală pentru încadrarea în unitățile MAI se constată în urma examinării medicale, pe baza baremului medical în vigoare, cuprins în Ordinul nr. 107 din 09.07.2014. Dacă în urma examinării medicale se va constata că nu sunt îndeplinite criteriile de aptitudine medicală, candidatul încadrat va fi trecut în rezervă.
6. Interviul.
Întrebările din interviu vor fi orientate către activitățile desfășurate anterior și obiectivele personale, în eventualitatea incadrării, astfel încât comisia să poată realiza o imagine cât mai obiectivă asupra competențelor candidatului, necesare în îndeplinirea atribuțiilor din fișa postului și prezentarea concluziilor în vederea fundamentării deciziei de selecție a șefului unității. Interviul se va înregistra audio și video.
Interviu se va desfășura în perioada prevăzută în graficul din prezentul Anunț, la sediul unității sau în altă locație, care va fi adusă la cunoștința candidaților, în timp util, astfel încât să fie asigurate condițiile igienico-sanitare pentru protecția împotriva răspândirii noului coronavirus. 
Candidații se vor prezenta pentru interviu cu 10 minute înainte de ora planificată, în vederea parcurgerii procedurii de acces.
7. Candidații care participă la selecție, interviu, și evaluare psihologică își vor asigura elementele de protecție individuale necesare prevenirii răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2.
8. După expirarea termenului de transmitere a dosarelor de recrutare acestea vor fi verificate de către comisia de selecție, la data prevăzută în graficul desfășurării selecției. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la selecție, cu precizarea acestora (codul unic transmis prin email), va fi publicată pe site-ul Grupării de Jandarmi Mobile ”Matei Basarab” Ploiești (www.jandarmeriamobilapl.ro), în data de 11.11.2020. 
Lista cu candidații care îndeplinesc condițiile pentru participarea la selecție, precum și planificarea acestora la interviu va fi publicată pe site-ul unității în data de 11.11.2020.
11. Orice alte modificări în graficul de desfăşurare a selecției vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin publicare pe site-ul Grupării de Jandarmi Mobile ”Matei Basarab” Ploiești (www.jandarmeriamobilapl.ro).
Pentru prevenirea infectărilor cu noul coronavirus COVID-19, afișarea tuturor informațiilor de interes se va efectua exclusiv online, pe site-ul de internet al instituției www.jandarmeriamobilapl.ro
ATENŢIE!
Nu se admit contestaţii cu privire la procedura de selecţie pentru încadrarea temporară a posturilor vacante.
Candidaţii selecţionaţi nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, locul şi alte informaţii privind desfăşurarea evaluării psihologice și a interviului, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet a instituţiei www.jandarmeriamobilapl.ro.
Candidaţii selecţionaţi trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice și a interviului având asupra lor documente de legitimare valabile şi nu vor putea solicita o reprogramare.
Examinarea medicală se efectuează în cel mai scurt timp de la încadrare pe bază de adresă întocmită de structura de Resurse Umane a Grupării de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab” Ploiești, precizându-se scopul pentru care cel în cauză a fost încadrat.
12. Informaţii suplimentare despre organizarea procedurii de încadrare temporară şi depunerea documentelor se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane al Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești la telefon 0749034736, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 14:00.
Prezentul anunţ se postează pe pagina oficială de internet a instituţiei, www.jandarmeriamobilapl.ro.
Orice alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea procedurii de încadrare temporară vor fi făcute publice, prin postarea pe pagina oficială de internet a instituţiei. 
ATENŢIE!
Prezentarea candidaţilor, precum şi desfăşurarea întregii proceduri de încadrare temporară se vor realiza cu respectarea măsurilor instituite în vederea prevenirii răspândirii infecţiei cu virusul Sars-Cov2.
13. Informații de fundal:
Prin înscrierea la această procedură de încadrare temporară, candidaţii îşi manifestă acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a respectivei proceduri. 
Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele procedurii de încadrare temporară: înscrierea şi depunerea dosarului în volum complet, susţinerea interviului.
Interviul va fi inregistrat audio şi video.
Se impune verificarea permanentă a paginii de internet instituţiei, www.jandarmeriamobilapl.ro, întrucât comunicarea informaţiilor referitoare la procedura de încadrare temporară se va realiza exclusiv prin această modalitate.
În perioada procedurii de încadrare temporară, pe pagina de internet se vor posta informaţii privind mai multe activităţi, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor informaţiilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a datelor legate de prezenta procedură.

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII SELECȚIEI

1. Publicarea anunţului 16.10.2020 Secretarul comisiei
2. Depunerea dosarelor de recrutare (dosar complet)
19.10.2020/08.00 – 06.11.2020/14.00 – Candidații
3. Verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare 09-11.11.2020 – Comisia de selecție
4. Întocmirea listei candidaţilor care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la selecție și postarea acesteia pe site-ul unității.
(Lista va conține codul unic alocat candidatului).
11.11.2020 – Secretarul comisiei
5. Întocmirea listei cu candidații care ÎNDEPLINESC condițiile de participarea la selecție, precum și planificarea orară a acestora la
interviu, postarea acesteia pe site-ul unității . (Lista va conține codul unic alocat candidatului).
11.11.2020 – Secretarul comisiei
6. INTERVIU
Întrunirea comisiei pentru elaborarea Ghidului orientativ al interviului
12.11.2020, ora 08.00 – Comisia de selecție
7. Verificarea identității candidaţilor 12.11.2020
Începând cu ora 10.00, conform planificării orare postată pe site-ul unități – Comisia de selecție
8. Desfășurarea Interviului 12-22.11.2020
Conform planificării – Comisia de selecție
9. Întocmirea procesului – verbal cu concluziile procedurii parcurse, în vederea luării deciziei de încadrare a postului de către șeful unității
23.11.2020 – Comisia de selecție
10. Afişarea listei cu personalul selecţionat, pentru fiecare post în parte 23.11.2020 Secretarul comisiei
7. Planificarea personalului selecţionat pentru efectuarea evaluării psihologice
23-26.11.2020, în funcție de competența de efectuare a evaluării psihologice – Secretarul comisiei
8. Efectuarea evaluării psihologice
23-26.11.2020, în funcție de competența de efectuare a evaluării psihologice
9. Afişarea rezultatelor examinării psihologice 26.11.2020 – Secretarul comisiei
10. Planificarea personalului selecţionat pentru prezentarea documentelor care presupun certificarea pentru conformitate cu originalul
26.11.2020 – Secretarul comisiei
11. Prezentarea documentelor care presupun certificarea pentru conformitate cu originalul, de către candidaţii selecţionaţi
27.11.2020 – Candidații selecționați
Anunțul conține următoarele anexe:
Anexa nr. 1: Formular Cerere de înscriere;
Anexa nr. 2: Model Curriculum vitae;
Anexa nr. 3: Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei;
Anexa nr. 4: Model Tabel nominal cu rudele candidatului;
Anexa nr. 5: Formular Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
Anexa nr. 6: Model Declaraţie pe proprie răspundere;
Anexa nr. 7: Model Declaraţie pe propria răspundere privind măsurile Covid-19;
Anexa nr. 8: Declaraţie evaluare psihologică;
Anexa nr. 9: Model Adeverinţă medicală.
Anexa nr. 10: Acord expres verificare cazier judiciar
Anexa nr. 11: Acord privind înregistrarea audio – video a interviului.