Joi, 10 ianuarie, prima şedinţă a Consiliului Judeţean din 2013. Iată lista proiectelor

Redactia -

Joi, 10 ianuarie, prima şedinţă a Consiliului Judeţean din 2013. Iată lista proiectelor

PROIECTUL ORDINII DE ZI

Şedinţă ordinară 10 ianuarie 2013 – 15.00

 

 

  1. 1.Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea, prin demisie, a unor mandate de consilier judeţean şi, implicit, a funcţiilor sau calităţilor pe care cei în cauză le deţineau în exercitarea mandatului şi declararea vacantării locurilor de consilier judeţean respective – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
  2. 2.Proiect de hotărâre privind validarea unor mandate de consilier judeţean – iniţiat de Comisia de validare.
  3. 3.Depunerea jurământului de către consilierii judeţeni nou validaţi.
  4. 4.Proiect de hotărâre privind alegerea a doi membri în componenţa Comisiei de validare – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
  5. 5.Alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
  6. 6.Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor judeţeni nou validaţi în componenţa unor comisii de specialitate ale Consiliului judeţean Prahova, a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Prahova şi ca reprezentanţi ai Consiliului judeţean Prahova în Consiliul de Administraţie al Casei judeţene de Asigurări de Sănătate a judeţului Prahova şi în Adunarea generală a acţionarilor la unele societăţi comerciale la care acesta are calitatea de acţionar – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
  7. 7.Proiect de hotărâre privind validarea unor modificări ale bugetului judeţului Prahova pe anul 2012 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
  8. 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, precum şi modalitatea de atribuire în gestiune a acestui serviciu pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Viorica Vasile şi de domnii consilieri judeţeni Ion Ionică, Marius Nicolai şi Ovidiu
  9. 9.Diverse.