Joi, 18 mai, şedinţă a CL Ploieşti. Lista proiectelor

Redactia -

Joi, 18 mai, şedinţă a CL Ploieşti. Lista proiectelor

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti este convocat în şedinţă extraordinară în data de 18 mai 2023, începând cu ora 11.00.

Lista proiectelor de pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr.408/22.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului Construirea de insule ecologice digitalizate tip 1 insulă ecologică supraterană încasetată în Municipiul Ploiești în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/2/I.1.B Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Sub investiția I.1.B. Construirea de insule ecologice digitalizate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 3 Managementul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

 

2. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr.642/13.12.2022 privind aprobarea participării Municipiului Ploiești în cadrul programului Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C12 Sănătate Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie, apelul de proiecte MS0013 și a depunerii proiectului: “Reabilitarea, modernizarea si dotarea infrastructurii ambulatorii existente din Spitalul de Pediatrie Ploiești” – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

 

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii cererii de finanțare şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții: „Realizarea de branșamente canalizare și extinderea infrastructurii de canalizare în cartierul Mimiu pentru îmbunătățirea condițiilor de trai și calității vieții persoanelor aflate în risc de sărăcie si excluziune socială din ZUM 2” aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.304/19.07.2022 inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii cererii de finanțare şi a cheltuielilor aferente obiectivului de investiții “Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit ale persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din ZUM 4 – reabilitarea locuinţelor sociale din cartierul Ploieşti Nord, bl. 27A, Aleea Cătinei, nr. 3 reabilitare/modernizare/compartimentare”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.305/19.07.2022 inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

 
 
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare bază materială transport autoautobază troleibuze și autobuze: construire clădire cu funcțiune administrativă, centrală termică, gospodărie de apă, magazie, post alimentare autobuze electrice, clădire întreținere și reparații autobuze electrice, clădire pentru parcarea și încărcarea autobuzelor electrice, parcare acoperită pentru trolee noi; reabilitare, recompartimentare, modernizare, refacere acoperiș C6spălătorie și vopsitorie și C7hală întreținere”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 71/21.02.2022 inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

 
Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii, prognoze.

 
6. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare bază materială și transport depou tramvaie – Găgeni”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 214/19.05.2022 inițiat de primar Andrei

Liviu Volosevici.