Joi, 19 martie, şedinţă la Consiliul Judeţean. Vezi proiectele

Redactia -

Joi, 19 martie, şedinţă la Consiliul Judeţean. Vezi proiectele

   În temeiul art.94 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul judeţean Prahova în şedinţă ordinară, în ziua de joi, 19 martie 2015, ora 15,00, în Sala de Consiliu, intrarea B, din Palatul Administrativ din Ploiești.

 

   Proiectul ordinei de zi este următorul:

     1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean – inițiat de Comisia de validare.

      2. Depunerea jurământului de către consilierul județean nou validat.

      3. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierului județean nou validat în componența unei comisii de specialitate a Consiliului județean Prahova și în calitate de reprezentant al Consiliului județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la o societate comercială – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.

      4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 2015 – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.  

      5. Proiect de hotărâre         privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „Ploiești Industrial Parc” S.A., Societatea Comercială „Plopeni Industrial Parc” S.A., Societatea Comercială „Brazi Industrial Parc” S.A. și Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A. – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.

               6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare         a serviciilor de administrare a „Centrului de afaceri multifuncțional Lumina Verde Ploiești, Județul Prahova” – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.

      7. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului „Muzeul I. L. Caragiale” situat în Ploiești, str. Kutuzov nr.1 din domeniul public în domeniul privat al județului Prahova – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.    

      8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Convenția aprobată prin Hotărârea Consiliului județean Prahova nr. 67/2009, referitoare la participarea Consiliului județean Prahova la plata cheltuielilor lunare privind paza și întreținerea obiectivului de investiții „Rampa Ecologică Bănești”, cu modificările ulterioare – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.      

               9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Județului Prahova, membru al Adunării Regiunilor Europei (ARE), aferentă anului 2015 – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.

      10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Județului Prahova, membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), aferentă anului 2015 – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.    

      11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pe anul 2015 a Consiliului județean Prahova la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Situații de Urgență Sud Muntenia” – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.    

      12. Proiect de hotărâre privind înființarea unui centru de asistență socială în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.

      13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Centrul Județean de Cultură Prahova – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.

      14. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean Ana Sandu şi Georgiana Diana Niculescu şi de domnii consilieri judeţeni Ion Ionică, Romu Moraru, Marius Nicolai, Gheorghe Necula și Ion Marius Fenichiu.

     15. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al ierbii obținută de pe pajiști, valabil pentru anul 2015 – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.

      16. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploiești – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.   

      17. Proiect de hotărâre privind revocarea și, respectiv, numirea unor reprezentanți ai Consiliului județean Prahova în Consiliile de Administrație ale spitalelor de interes județean – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.

      18. Proiect de hotărâre privind revocarea și, respectiv, numirea unor reprezentanți ai Consiliului județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială „Hidro Prahova” S.A. – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.

      19. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului a Județului Prahova – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.

      20. Diverse.