Joi, şedinţă a Consiliului Local Câmpina. Află ce proiecte se vor dezbate

Redactia -

Joi, şedinţă a Consiliului Local Câmpina. Află ce proiecte se vor dezbate

1. Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfăşurată în semestrul I al anului 2012.
– Prezintă – d-na Dumitru Adina – Şef serviciu asistenţă socială şi autoritate tutelară.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare termică blocuri de locuinţe”, situat în municipiul Câmpina, B-dul Carol I, nr.4-16.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.
3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Municipal Câmpina a unor spaţii, în suprafaţă totală de 144,88 m.p.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafaţă de 3.621 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Sălaj, f.nr.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a unor imobile, situate în municipiul Câmpina, către operatorul regional S.C. Hidro Prahova S.A. Ploieşti.
– Iniţiator dl.Dragomir Ion – consilier.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Anexei la H.C.L. nr.22/24 februarie 2011 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Poliţia locală a municipiului Câmpina.
– Iniţiator d-na Papuc Rodica – Mariana – consilier.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr.64/31 mai 2012 referitoare la alocarea unor sume de bani pentru susţinerea financiară a unor manifestări culturale, artistice, sportive şi educative organizate de Consiliul local al municipiului Câmpina, în anul 2012.
– Iniţiator dl.Frăţilă Severius – Florin – consilier.
8. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Câmpina în Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Câmpina.
– Iniţiator dl.Zăgan Horaţiu – Teodor – consilier.
9. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Câmpina în Consiliul de administraţie al Spitalului de Psihiatrie Voila din municipiul Câmpina.
– Iniţiator dl.Piţigoi Ioan – Adrian – consilier.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu denumirea unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică din municipiul Câmpina, pentru anul şcolar 2012 – 2013.
– Iniţiator dl.Frăţilă Severius – Florin – consilier.
11. Proiect de hotărâre privind numirea directorilor unităţilor şcolare de pe raza municipiului Câmpina ca ordonatori terţiari de credite.
– Iniţiator – consilier dl.Frăţilă Severius – Florin – consilier.
12. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Câmpina în Consiliile de administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Câmpina.
– Iniţiator d-na Dumitrescu Viorica – Luminiţa – consilier.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.85/26 iulie 2012 referitoare la acordarea burselor de performanţă pentru elevii din unităţile de învăţământ liceal din municipiul Câmpina, pentru anul şcolar 2012-2013.
– Iniţiatori d-na Albu Elena şi dl.Dulă Marian – consilieri.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de concesiune nr.4569/10 martie 2005.
– Iniţiator d-na Dumitrescu Viorica – Luminiţa – consilier.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de concesiune nr.4562/10 martie 2005.
– Iniţiator d-na Dumitrescu Viorica – Luminiţa – consilier.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.3 din H.C.L. nr.49/ 26 aprilie 2012 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului şi a clădirilor aparţinând domeniului public în suprafaţă totală de 21.623 mp, situate în municipiul Câmpina, în incinta Spitalului Voila (Ferma zootehnică).
– Iniţiator dl.Dragomir Ion – consilier.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării art.2 din H.C.L. nr.165/27 noiembrie 2008 referitoare la aprobarea unor reglementări privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Câmpina, modificată şi completată prin H.C.L. nr.188/ 18 dec.2008 şi H.C.L. nr.10/27 ianuarie 2011.
– Iniţiator d-na Petrovici Mihaela – consilier.
18. Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. nr.29/24 februarie 2011 privind acordul Consiliului local al municipiului Câmpina de a deveni membru fondator al „Fotbal Club Unirea Câmpina”.
– Iniţiatori: dl.Frăţilă Severius – Florin, dl.Dragomir Ion şi dl.Tifigiu Mihai – Valentin – consilieri.
19. Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. nr.52/26 aprilie 2012 privind constituirea Comisiei de înfiinţare a Muzeului municipiului Câmpina.
– Iniţiator dl.Tifigiu Mihai – Valentin – consilier.
20. Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. nr.192/18 decembrie 2008 privind aprobarea Regulamentului referitor la procedura de obţinere a „Certificatului de Atestare a Edificării/Extinderii Construcţiilor”.
– Iniţiatori membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului – consilieri.
21. Întrebări, interpelări, diverse.