La Ploieşti, ne paşte pericolul bolilor oilor, caprelor şi păsărilor domestice

Daniel Dimache -

La Ploieşti, ne paşte pericolul bolilor oilor, caprelor şi păsărilor domestice

Unitatea Locală de Sprijin a Municipiului Ploiești s-a întrunit, astăzi, în ședință extraordinară, pentru a analiza situația creată de apariția mai multor focare de pesta micilor rumegătoare (boală infecto-contagioasă întâlnită la capre și oi) și de gripă aviară, în Bulgaria, informază Primăria municipiului Ploieşti.

Reprezentanții autorităților locale au aprobat planurile de măsuri pentru prevenirea introducerii acestor boli pe teritoriul municipiului Ploiești.

Astfel, în vederea prevenirii apariției focarelor de pesta micilor rumegătoare, cetățenii sunt rugați să aplice următoarele măsuri:

  • Să achiziționeze animale din speciile susceptibile (ovine, caprine) numai cu documente sanitar-veterinare;
  • Să asigure măsurile de igienă, care se impun la nivelul adăposturilor în care sunt cazate caprinele si ovinele;
  • Proprietarii sunt obligați să anunțe medicului veterinar de liberă practică împuternicit, orice modificări ale stării de sănătate a efectivelor de caprine și ovine sau moartea, în vederea efectuării examenului clinic si, în funcție de acesta, recoltarea de probe de către Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Prahova;
  • Proprietarii de ovine si caprine au obligația să permită medicului veterinar accesul în gospodărie, cu scopul de a verifica starea de sănătate a animalelor si să îl sprijine în efectuarea operațiunilor sanitar-veterinare;
  • În situația în care sunt depistate animale cu semne clinice de boală sau animale moarte, până la sosirea medicului veterinar, proprietarul este obligat să izoleze animalele bolnave, să păstreze cadavrele și eventual carnea și organele de la ovinele/caprinele sacrificate de necesitate, fiind interzisă înstrăinarea sau comercializarea acestora.

De asemenea, în ceea ce privește prevenirea introducerii bolii gripei aviare înalt patogene pe teritoriul municipiului Ploiești, au fost stabilite următoarele măsuri:

  • Menținerea păsărilor în incinta gospodăriilor, în spații închise, pentru a se evita contactul cu păsările sălbatice (direct sau indirect prin intermediul apei și furajelor), inclusiv palmipedele (rațe sau gâște), fiind interzis accesul acestora la luciul de apă;
  • Proprietarii de păsări sunt obligați să anunțe medicului veterinar de liberă practică împuternicit, orice modificări ale stării de sănătate ale acestora, în vederea efectuării examenului clinic si, în funcție de acesta, recoltarea de probe de către Laboratorul Sanitar Veterinar si pentru Siguranța Alimentelor Prahova;
  • Este interzisă vânzarea sau cumpărarea, pentru creștere, de păsări domestice din alte localități/gospodării în această perioadă;
  • Proprietarii de păsări au obligația să permită medicului veterinar oficial accesul în gospodărie, cu scopul de a verifica starea de sănătate a păsărilor și să îl sprijine în efectuarea operațiunilor sanitar-veterinare;
  • În situația în care sunt depistate păsări cu semne clinice de boală sau păsări moarte, până la sosirea medicului veterinar, proprietarul este obligat să izoleze păsările bolnave, să păstreze cadavrele și eventual carnea și organele de la păsările tăiate de necesitate, fiind interzisă înstrăinarea sau comercializarea acestora.