Lansare proiect „Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Târg, Județul Prahova“

Daniel Dimache -

Anunț de presă
Data: 11 noiembrie 2020
Lansare proiect
„Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea
infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă,
Comuna Filipeștii de Târg, Județul Prahova“
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova, în calitate de beneficiar, împreună cu Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia de
Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar, implementează proiectul
„Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul
Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Târg, Județul Prahova“, Cod SMIS 121655.
Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020.
Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea infrastructurii de educație incluzivă la nivelul județului
Prahova și implicit a procesului educațional, prin construcția, reabilitarea, modernizarea și echiparea Centrului
Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Târg, jud. Prahova.
Obiectivele specifice ale proiectului:
• Reabilitarea corpului de clădire CI existent, demolarea corpurilor de clădire C2 și C3 și realizarea unei
clădiri, construcție nouă independentă ce va deservi activitatea educațională a Centrului Școlar de Educație
Incluzivă;
• Amenajarea noilor săli de clasă, a cabinetelor, a atelierelor de terapie și a celorlalte spații se va face
astfel încât întreg sediul să răspundă nevoilor specifice și individualizate ale copiilor în raport cu tipul dizabilității;
• Creșterea calității procesului educațional special, prin asigurarea unor spații adecvate persoanelor cu
dizabilități, necesare derulării activității Centrului Școlar de Educație Incluzivă.
Rezultate așteptate:
• Mărirea capacității școlii și adaptarea acesteia la procesul educaţional din unitatea de infrastructură
(până la 223 de copii cu diverse tipuri/grade de dizabilități);
• Realizarea lucrărilor de construcție propuse prin proiect prin amenajarea și dotarea sălilor de clasă, a
cabinetelor, a atelierelor de terapie astfel încât întregul obiectiv să răspundă nevoilor specifice și individualizate
ale copiilor în raport cu tipul dizabilitații;
• Amenajarea curții astfel încât să răspundă nevoilor specifice și individualizate ale copiilor cu dizabilități.
Valoarea totală a proiectului: 7.845.823,48 lei.
Valoarea eligbilă nerambursabilă din FEDR: 6.215.317,83 lei.
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 950.578,01 lei.
Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului (2%): 679.927,64 lei.
Data începerii proiectului: 01.09.2020.
Data finalizării proiectului: 30.04.2023.