Lansare proiect „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti“ 

Vlad Preda -

Comunicat de presă 

Data: 17 Aprilie 2020

Lansare proiect „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti“ 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova, în calitate de beneficiar, împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar, implementează proiectul „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti“, Cod SMIS 124374 pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020. 

Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalităţii la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică şi îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. 

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti;

2.Scăderea numărului de pacienţi redirecţionați prin dotarea cu aparatură nouă, precum şi prin reorganizarea ambulatoriului;

3.Scăderea timpului necesar pentru diagnosticare şi tratament ca urmare a dotării cu echipamente şi instrumentar la standarde europene. 

Valoarea totală a proiectului: 7.495.361,73 lei. Valoarea eligbilă nerambursabilă din FEDR: 5.246.753,20 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 2.098.701,27 lei. Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului (2%): 149.907,26 lei. Data începerii proiectului: 01.06.2018. Data finalizării proiectului: 30.11.2021. Persoana de contact: Domnul Marius Constantin Nicolae, Director Executiv Direcţia Proiecte cu Finanţare Externă. 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova Date de contact: Adresă: Municipiul Ploiești, Bdul. Republicii nr. 2-4, Jud. Prahova Telefon: 0244/514545; Fax: 0244-407797 E-mail: [email protected] 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României