Lansare proiect „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 2 – tronsonul Prahova – DJ 720 (km.15+500- km. 30+000)”

Redactia -

Lansare proiect „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 2 – tronsonul Prahova – DJ 720 (km.15+500- km. 30+000)”

Lansare proiect
„Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în
Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 2 –
tronsonul Prahova – DJ 720 (km.15+500- km. 30+000)”, Cod SMIS2014+:
122456

Parteneriatul dintre UAT Judeţul Prahova, UAT Comuna Filipeştii de
Pădure şi UAT Comuna Floreşti, condus şi reprezentat de UAT Judeţul
Prahova, lider de parteneriat, derulează, începând cu data de
11.03.2019, proiectul cu titlul ”Modernizarea și reabilitarea
drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud
Muntenia – traseul regional 2 – tronsonul Prahova – DJ 720
(km.15+500- km. 30+000)”, Cod SMIS2014+: 122456, cofinanţat prin
Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional
Regional 2014-2020, în baza Contractului de Finanţare nr.3849 /
11.03.2019, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operaţional Regional 2014-2020, şi Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism
Intermediar.

Obiectivul general al proiectului: Creşterea capacităţii portante, a
vitezei medii de deplasare a autovehiculelor şi a siguranţei rutiere
pe drumul judeţean DJ 720, în vederea îmbunătăţirii
accesibilităţii judeţului Prahova la reţeaua de transport TEN – T
şi către Polul de Creştere Ploieşti.

Obiective specifice ale proiectului:
• modernizarea trotuarelor de pe traseul propus pentru modernizare,
în suprafaţă de 13.982 mp, până la sfârşitul perioadei de
implementare a proiectului;
• amenajarea unui număr de 18 alveole staţii transport public de pe
traseul propus spre modernizare până la sfârşitul perioadei de
implementare a proiectului;
• asigurarea unui număr de 3 categorii suplimentare pentru siguranţa
circulaţiei faţă de situaţia existentă, până la sfârşitul
perioadei de implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate:
• suprafaţă trotuare / trasee pietonale modernizate / realizate –
13.982 mp
• staţii transport public şi alveole construite / modernizate – 18
bucăţi
• categorii de elemente suplimentare destinate siguranţei
circulaţiei – 3, respectiv:
– parapete de protecţie: 3.428,00 ml
– indicatoare rutiere pe consolă alimentate cu celule fotovoltaice: 31
bucăţi
– benzi rezonatoare: 3.996,00 ml

Proiectul se implementează în comunele Floreşti şi Filipeştii de
Pădure.

Valoarea totală a proiectului: 66.416.852,65 lei, din care valoarea
eligibilă nerambursabilă din FEDR (85%) – 55.852.201,06 lei,
valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (13%) –
8.542.101,33 lei, valoarea cofinanţării eligibile (2%) şi neeligibile
a beneficiarului – 2.022.550,26 lei.

Data de începere a proiectului: 01.04.2017
Data finalizării proiectului: 30/09/2022
Perioada de implementare: 66 luni

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoane contact:
MARIUS CONSTANTIN NICOLAE- Director Executiv Direcţia Proiecte cu
finanţare Externă – Consiliul Judeţean Prahova
Cristina Dana Năftănăilă – Manager proiect – Consiliul Județean
Prahova