Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti are porţile deschise pentru înscrieri

Daniel Dimache -

Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti are porţile deschise pentru înscrieri

Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti are clase de la învăţământul preşcolar (grădiniţă), clasa pregătitoare, învăţământ gimanzial, şcoala profesională şi liceu (zi şi seral). La momentul de faţă, instituţia are locuri libere pentru înscriere la toate nivelurile, mai puţin clasa pregătitoare, care nu se înfiinţează anul acesta. Directorul liceului, Geanina Pavel aşteaptă încă noi înscieri, afirmând că instituţia de învăţământ din Bărcăneşti oferă profiluri de pregătire atractive, în domeniul industriei alimentare şi agricol şi că s-au făcut eforturi, atât la nivel educaţional, prin participarea la programe şi parteneriate naţionale şi internaţionale, cât mai ales la nivel investiţional, în baza materială, în clădiri, în mobilierul din clase, în sala de sport, în dotările atelierelor şi laboratoarelor.

„În dezvoltarea unei educații autentice pentru viață a tinerilor, este esențială cultivarea unei legături statornice și a unei cooperări eficiente între școală, familie, comunitate locală. Adresez mulțumiri administrației locale și în mod special domnului primar Lupu Valeriu, pentru implicarea în buna administrare a unității noastre de învățământ, astfel încât aceasta devine din ce în ce mai pregătită să răspundă provocărilor unui mediu educațional concurențial”, a transmis directorul şcolii, Geanina Pavel.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ LICEU TEHNOLOGIC AGRICOL BĂRCĂNEŞTI (2018-2019):

 • ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR–2 grupe cu 40 de elevi;
 • ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
  • CLASA I – 25 de elevi
 • ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL1 clasă a V-a cu 25 de elevi
 • INVĂŢĂMÂNT LICEAL (clasa a IX-a curs de zi) 1 clasă cu 28 de elevi:
  • PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI: specializarea TEHN. ANALIZE PRODUSE ALIMENTARE – 1 clasă cu 28 de elevi;
 • INVĂŢĂMÂNT LICEAL (clasa a IX-a curs seral) 1 clasă cu 28 de elevi:
  • PROFIL TEHNIC: specializarea TEHNICIAN MECANIC PENTRU INTRETINERE SI REPARATII – 1 clasă cu 28 de elevi.
 • INVĂŢĂMÂNT LICEAL (clasa a XI-a curs seral):
  • PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI: specializarea TEHN. ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ – 1 clasă cu 28 de elevi.
 • INVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL cu durata de 3 ani pentru absolventii clasei a VIII-a:
  • calificarea: BRUTAR-PATISER-PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE – 1 clasă cu 28 de elevi;
  • calificarea: PREPARATOR PRODUSE DIN LAPTE

                                                   – 1/2 clasă;              1 clasă

 • calificarea: MECANIC AGRICOL – 1/2 clasă;   28 de elevi
 • INVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL :
  • Calificarea: TEHNICIAN CADASTRU FUNCIAR TOPOGRAF – 1 clasă cu 28 de elevi.

Participări la programe interne şi internaţionale:

 1. PROGRAMUL LEONARDO DA VINCI program de mobilitate între GSA Bărcăneşti şi Lic. de mecanică agricolă din Chatillion – Franţa;
 2. PROGRAMUL PHARE 2006 privind reabilitarea unor construcţii şi dotări cu echipamente pentru laboratoare de specialitate;
 3. PROGRAMUL PHARE ROO 10801 TVET al centrului naţional pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic privind realizarea standardelor de pregătire profesională pentru nivelul II SAM.
 4. Parteneriat între Grupul Şcolar Agricol Bărcăneşti şi Liceul Agricol Val de Sarthe – Franţa
 5. Parteneriat între Grupul Şcolar Agricol Bărcăneşti şi Grupul Şcolar „Stefan Milcu” Calafat
 6. Parteneriat între Liceul Tehnologic Agricol, Comuna Bărcăneşti şi Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moţoc”, Bucureşti
ADRESA:
Str. DN1, nr. 368A – Bărcăneşti – Prahova
TEL/FAX – 0244277050
E-MAIL :  lta.barcanesti@gmail.com