LICEUL TEHNOLOGIC BĂLŢEŞTI CAUTĂ CA PARTENERI OPERATORI ECONOMICI INTERESAŢI

Redactia -

A apărut Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată cu OMEN nr. 3554/27.03.2017 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 232 din 05 aprilie 2017, care prevede, printre altele :

 

Învăţământul dual este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică (art.3), având următoarele cerinţe (art.4):

 1. a) existenţa contractului de parteneriat încheiat între unul sau mai mulţi operatori economici sau între o asociaţie /un consorţiu de operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară, contract care stabileşte condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri;
 2. b) existenţa contractului individual de pregătire practică, încheiat între elev, respectiv părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor, operatorul economic şi unitatea de învăţământ, contract care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor;
 3. c) existenţa autorizării/ acreditării operatorilor economici implicaţi în formarea profesională prin învăţământul dual.

 

Contractul de parteneriat încheiat stabileşte la art. 14 obligaţiile operatorilor economic, din care spicuim:

 1. b) asigurarea condiţiilor materiale – utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie şi celelalte utilităţi necesare pentru practica elevilor organizată în răspunderea lor
 2. c) asigurarea resurselor umane (tutori, formatori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, organizată la operatorul economic;
 3. d) asigurarea echipamentelor de lucru şi de protecţie pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la agentul economic;
 4. e) asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a elevilor pe parcursul perioadelor de formare derulate la agentul economic;
 5. f) angajarea cheltuielilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, examinările de medicină a muncii şi analize medicale obligatorii pentru elevi;
 6. g) angajarea cheltuielilor pentru asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic, pentru elevi (în funcție de domeniul de activitate);
 7. h) asigurarea pentru elevi a unei burse cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice;
 8. i) acordarea altor forme de sprijin materiale şi stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat;

 

La Art. 19., alin. (1) se stipulează: “Pentru pregătirea profesională, fiecare elev major, respectiv părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor încheie un contract individual de pregătire practică cu operatorul economic şi unitatea de învăţământ”.

 

Reprezentanţii operatorilor economici sunt invitaţi la şedinţa CLDPS, care va avea loc luni 10.04.2017, ora 15,00,  la Colegiul Tehnic Elie Radu Ploieşti.

 

Prof. ing. Alexandrescu Mircea,

Director-adjunct al Liceului Tehnologic Bălţeşti