Liceul Tehnologic Bălţeşti informează agenţii economici

Daniel Dimache -

Conform Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani, aprobată prin OMEN 3136 din 20.02.2014 şi Notei comune MECŞ – CNDIPT nr. VET 2983 din 09.11.2015, operatorii economici care doresc să fie şcolarizaţi elevi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2016 – 2017, vor parcurge următoarele etape:
1.Transmit în scris la inspectoratul şcolar Solicitarea de şcolarizare în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, până la data de 11 decembrie 2015.
2.Încheie contracte–cadru cu unităţile de învăţământ partenere sau cu unităţile de învăţământ desemnate de către inspectoratul şcolar, în situaţia în care nu au deja un parteneriat cu una sau mai multe unităţi de învăţământ, conform Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani, până la data de 11 ianuarie 2016.
Director-adjunct,
Prof. ing. Alexandrescu Mircea