Licitaţia pentru autostrada Comarnic – Predeal, anulată

Redactia -

Licitaţia pentru autostrada Comarnic – Predeal, anulată

Comunicat de presă

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale S.A., în calitate de autoritate contractantă, a
inițiat în data de 16.07.2015 procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului având ca
obiect: “Proiectare și execuție Autostrada București – Brașov, Tronson Comarnic-Brașov, Lot
1: sector Comarnic – Predeal, km 111+300 – km 115+300; Lot 2: sector Predeal – Cristian, km
162+300 – km 168+600 și Drum de Legătură” prin publicarea în SEAP a Anunțului de participare
nr.161290.
Sedința de deschidere a ofertelor a avut loc în data de 13.10.2015.
Potrivit Procesului verbal de deschidere al ofertelor (publicat în SEAP, rubrica Procese
verbale/Declarații):
– pentru Lotul 1: sector Comarnic – Predeal, km 111+300 – km 115+300 a fost depusă o singura
ofertă, de către Asocierea S.C. SPEDITION UMB S.R.L.- S.C. TEHNOSTRADE S.R.L;
– pentru Lotul 2: sector Predeal – Cristian, km 162+300 – km 168+600 și Drum de Legătură au
fost depuse 10 oferte de către operatorii economici.
Procedura de atribuire “Proiectare și execuție Autostrada București – Brașov, Tronson ComarnicBrașov”
Lot 1: sector Comarnic – Predeal, km 111+300 – km 115+300 a fost anulată de autoritatea
contractantă, întrucât potrivit Raportului procedurii aprobat de Directorul General, oferta prezentată
de Asocierea S.C. SPEDITION UMB S.R.L.- S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. a fost declarată de
comisia de evaluare neconformă, ofertantul nerăspunzând la solicitarea de clarificări a comisiei
de evaluare.
Lot 1: sector Comarnic – Predeal, km 111+300 – km 115+300 a fost anulat în data de 16.11.2015
și comunicarea a fost făcută către SEAP în data de 11.12.2015 conform procedurilor.
Lot 2: sector Predeal – Cristian, km 162+300 – km 168+600 și Drum de Legătură este în etapa
evaluării ofertelor de către comisia de evaluare.
Loturile 3, 4 și 5 sunt în acest moment în procedură de revizuire Studiu de Fezabilitate.

CNADNR SA