Licitaţie pentru modernizarea Bulevardului Independenţei

Redactia -

Licitaţie pentru modernizarea Bulevardului Independenţei

Primăria Municipiului Ploiești a inițiat, astăzi, procedura de achiziție publică pentru lucrările de „MODERNIZARE BULEVARDUL INDEPENDENȚEI (TRONSON CUPRINS ÎNTRE SENSUL GIRATORIU GARA SUD ȘI STRADA GH. LAZĂR)”.

Anunțul de participare simplificat și documentația de atribuire, aferente acestei achiziții publice, au fost publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), cu nr. SCN1125476/24.05.2023, având data de depunere a ofertelor 12.06.2023.

Obiectivul de investiții „MODERNIZARE BULEVARDUL INDEPENDENȚEI (TRONSON CUPRINS ÎNTRE SENSUL GIRATORIU GARA SUD ȘI STRADA GH. LAZĂR)”  este finanțat prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny„, potrivit contractului de finanțare nr. 6429/31.03.2023, încheiat de Municipiul Ploiești cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Prin acest proiect se va realiza un drum cu două benzi de circulație, cu structură rutieră nouă, modernizare guri de scurgere, borduri, peroane aferente stațiilor de autobuz, platformă betonată în stațiile de autobuz.

 

Lucrările proiectate constau, în principal în:

  • Demolarea elementelor existente din beton;
  • Frezarea straturilor asfaltice existente pe strada pe care se reface îmbrăcămintea asfaltică;
  • Repararea defecțiunilor de tipul burdușirilor și a refulărilor de margine;
  • Realizarea unei îmbrăcăminți bituminoase în 3 straturi (5 cm strat de uzură și reprofilare, 6 cm strat de legătură, 8 cm strat de bază);
  • Amenajarea de borduri noi la marginea drumului și înglobarea gurilor de scurgere în acestea.

 

Valoarea estimată a achiziției publice este de 16.658.789,84 lei, fără T.V.A. Proiectul de investiție se derulează cu sprijin financiar prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”.

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în proiectul tehnic și caietul de sarcini. Durata contractului de execuție a lucrărilor este de 3 luni de la emiterea ordinului de începere a acestora.