Lista afecțiunilor pentru care puteţi merge direct la medicul de specialitate din ambulatoriu

Redactia -

Lista afecțiunilor pentru care puteţi merge direct la medicul de specialitate din ambulatoriu

Perioada de semnare a actelor adiționale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor încheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate s-a încheiat. Furnizorii de servicii medicale care nu au semnat actele adiționale vor putea intra în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate în baza unor contracte cu durata determinată (până la 31 martie a.c.) ce vor putea fi încheiate la o dată anunțată ulterior de casele de asigurări de sănătate.

Menționăm că până la încheierea perioadei de prelungire a contractelor cu casele de asigurări de sănătate peste 75% din medicii de familie au semnat actele adiționale menționate, informează CNAS.

Totodată, precizăm că asigurații cu urgențe medico-chirurgicale precum și cu 59 de afecțiuni nominalizate în anexa la prezentul comunicat (între care se numără afecțiunile oncologice, diabetul, hepatita cronică, astmul bronșic, dar și afecțiunile copilului cu vârsta sub un an) se pot prezenta la consultație direct la medicul specialist, fără a fi necesar bilet de trimitere.

Biroul de presă

LISTA cuprinzând afecțiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate

(anexa 13 din normele tehnice de aplicare a Contractului-cadru)

1. Infarct miocardic și Angină pectorală instabilă

2. Malformații congenitale și boli genetice

3. Boala cronică de rinichi — faza predializă

4. Insuficiență cardiacă clasa III — IV NYHA

5. Sindrom Felty, boala Still, sindrom Sjogren, artrită cronică juvenilă

6. Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)

7. Aplazia medulară

8. Anemii hemolitice endo și exo-eritrocitare

9. Trombocitemia hemoragică

10. Histiocitozele

11. Telangectazia hemoragică ereditară

12. Purpura trombopenică idiopatică

13. Trombocitopatii

14. Purpura trombotică trombocitopenică

15. Boala von Willebrand

16. Coagulopatiile ereditare

17. Boala Wilson

18. Malaria

19. Tuberculoza

20. Boala Addison

21. Diabet insipid

22. Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale și delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute, autism,

ADHD, boli psihice la copii)

23. Miastenia gravis

24. Bolnavi cu revascularizație percutanată, cu stimulatoare cardiace, cu proteze valvulare, cu bypass coronarian

25. Afecțiuni postoperatorii și ortopedice până la vindecare

26. Risc obstetrical crescut la gravide

27. Astm bronșic

28. Glaucom

29. Statuspost AVC

30. Ulcer peptic gastroduodenal

31. Boala celiacă la copil

32. Boala cronică inflamatorie intestinală (boala Crohn și colita ulceroasă)

33. Sindromul Schwachmann

34. Hepatita cronică de etiologie virală B, C și D și ciroza hepatică în tratament cu imuno-modulatoare sau analogi nucleotidici/nucleozidici

35. Boala Hirschprung

36. Bolile nutriționale la copii (rahitism carențial comun, malnutriția protein-calorică la sugar și copii, anemiile carențiale până la normalizare hematologică și biochimică) supraponderea și obezitatea pediatrică

37. Bronșiectazia și complicațiile pulmonare supurative

38. Scleroza multiplă

39. Demențe degenerative, vasculare, mixte

40. Starea posttransplant

41. Insuficiența renală cronică — faza de dializă

42. Bolile rare (hemofilia și talasemia, mucoviscidoza, hipertensiunea pulmonară, epidermoliza buloasă, scleroza laterală amiotrofică, sindrom Prader-Willi, osteogeneza imperfectă, boala Fabry, boala Pompe, tireozinemia, sindrom Hunter, sindrom Hurler, afibrinogenemia congenitală, sindrom de imunodeficiență primară, fenilcetonuria sau deficit de tetrahidrobiopterina-BH4, polineuropatia familială amiloidă cu transtiretină, scleroza sistemică și ulcere digitale evolutive, purpura trombocitopenică cronică la adulți splenectomizați și nesplenectomizați, scleroza tuberoasă)

43. Afecțiuni oncologice și oncohematologice

44. Diabetul zaharat cu sau fără complicații

45. Boala Gaucher

46. Boala Graves-Basedow și alte forme de hipertiroidism

47. Degenerescenta maculară legată de vârstă (DMLV)

48. Boala Cushing

49. Paraliziile cerebrale infantile

50. Epilepsia

51. Boala Parkinson

52. Poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, spondilita anchilozantă, psoriazis cronic sever

53. Afecțiuni ale copilului 0 — 1 an

54. Anomalii de mișcare binoculară (strabism, forii) copii 0 — 18 ani

55. Vicii de refracție și tulburări de acomodare copii 0 — 18 ani

56. Afecțiuni ale aparatului lacrimal (1 — 3 ani)

57. Infarctul intestinal operat

58. Arteriopatii periferice operate

59. Insuficiență respiratorie cronică severă