Lista bisericilor care primesc fonduri de la Consiliul Judeţean. Câţi bani primeşte fiecare parohie

Redactia -

Lista bisericilor care primesc fonduri de la Consiliul Judeţean. Câţi bani primeşte fiecare parohie

Consiliul Judeţean Prahova, în baza Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; a Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de finanțare nerambursabilă pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Hotărârii de Consiliu Judeţean nr. 151/22.08.2017 acordă sprijin financiar pentru unităţile de cult din Județul Prahova.În urma analizei cererilor de finanțare a Unităților de Cult din județul Prahova, etapa II, Comisia de Evaluare a stabilit acordarea de sprijin financiar pentru următoarele parohii:

1.Parohia Sf. Vasile , Ploiești
2.Parohia Acoperământul Maicii Domnului , Ploiești
3.Parohia Nașterea Domnului și Sfântul Apostol Andrei , Ploiești
4.Biserica Creștină Baptistă “Elim”, Ploiești
5.Parohia “Sfântul Nicolae” ,Râfov
6.Parohia Sfântul Gheorghe Nou, Ploiești
7.Parohia “Sf Ierarh Calinic de la Cernica și pogorârea Sfântului Duh” , CorlăteștI
8.Parohia Sf Ierarh Nicolae și Muc. Eustație Plachida , Corlătești
9.Parohia Plopeni Sat .,Com. Dumbrăvești
10.Parohia Mărășeasca- comuna Vadu Săpat
11.Parohia Maica Precista ,Ploiești
12.Parohia Plopeni Oraș , Sf Nicolae
13.Parohia Talea – Sf Nicolae
14.Parohia Gornet – Cuv. Parascheva
15.Parohia Mireș, Filiala Butuci – Sf. Împ.Constantin și Elena
16.Parohia Sf. Voievozi, – Câmpina
17.Parohia Sfinții Trei Ierarhi – Ploiești
18.Parohia Biserica Galbenă – Urlați
19.Parohia Dâmbu – Sf. Alexie și Sf. Mina , Com Berceni
20. Parohia Brebu – Schimbarea la față – com. Brebu
21. Parohia Călinești – Adormirea Maicii Domnului , com. Florești
22. Parohia Făgetul – Izvorul Tămădurii ,com Gura Vitioarei
23. Parohia Ploieștiori – Sf. Mare Mucenic Dimitrie, com Blejoi
24. Parohia Perșunari – Sf. Arhangheli Mihail și Gavril, Com Gura Vadului
25. Parohia Bătrâni – Sf. Nicolae, com Bătrâni
26. Parohia Bucov – Sf. Treime și Adormirea Maicii Domnului

NUMĂR DE PUNCTE OBȚINUTE PENTRU FICARE LĂCAȘ DE CULT ADMIS ȘI VALOAREA PROPUSĂ PRECUM ȘI OBIECTUL PENTRU CARE S-A ACORDAT:
1.Parohia Sf. Vasile , Ploiești – 50 punct x= 13600 lei pentru reparații
2.Parohia Acoperământul Maicii Domnului , Ploiești – 60 puncte = 16320 lei – lucrări
finisări interioare și exterioare
3.Parohia Nașterea Domnului și Sfântul Apostol Andrei Ploiești – 65 puncte = 17680 lei
– acopreiș reparații
4.Biserica Creștină Baptistă “Elim”, Ploiești – 50 puncte = 13600 lei – Reparații
interioare și exterioare
5.Parohia “Sfântul Nicolae” – Râfov – 65 puncte = 17680 lei – Lucrări reparații acoperiș
6.Parohia Sfântul Gheorghe Nou – Ploiești – 50 puncte = 13600 lei – reparații interioare
și exterioare
7.Parohia “Sf Ierarh Calinic de la Cernica și pogorârea Sfântului Duh” – Corlătești – 65
puncte = 17680 lei – Reparații acoperiș
8.Parohia Sf Ierarh Nicolae și Muc. Eustație Plachida – Corlătești – – 65 puncte =
17680 lei – restaurare pictură
9.Parohia Plopeni Sat – Com. Dumbrăvești – 50 puncte = 13600 lei – lucrări de
reparație interioare și exterioare și iluminat interior
10.Parohia Mărășeasca- comuna Vadu Săpat – 50 puncte= 13600 lei – reparații la
picturi
11.Parohia Maica Precista – Ploiești – 80 puncte = 21760 lei – reparații acoperiș,
interioare și exterioare, alte lucrări de reparații
12.Parohia Plopeni Oraș – Sf Nicolae – 50 puncte = 13600 lei – Lucrări de reparații
13.Parohia Talea – Sf Nicolae – 50 puncte = 13 600 lei – Lucrări de reparații exterioare
și interioare
14.Parohia Gornet – Cuv. Parascheva – 50 puncte = 13600 lei – Reparații pictură
15.Parohia Mireș, Filiala Butuci – Sf. Împ.Constantin și Elena – 50 puncte = 13600 lei –
reparații picturi
16.Parohia Sf. Voievozi – Câmpina – 50 puncte = 13600 lei – reparații picturi
17.Parohia Sfinții Trei Ierarhi – Ploiești – 75 puncte =20400 lei – construcție acoperiș,
lucrări finisări exterior și interior
18.Parohia Biserica Galbenă – Urlați – 70 puncte = 19040 lei – lucrări de reparații
interioare și exterioare și reparații picturi
19.Parohia Dâmbu, Berceni – Sf. Alexie și Sf. Mina -– 65 puncte = 17680 lei – lucrări
de construcție la acoperiș
20. Parohia Brebu – Schimbarea la față – com. Brebu – 65 puncte = 17680 lei – lucrări
de construcție –
21. Parohia Călinești – Adormirea Maicii Domnului – com. Florești – 60 puncte = 16320
– Lucrări finisări exterioare și interioare
22. Parohia Făgetul – Izvorul Tămădurii , com Gura Vitioarei – 65 puncte – 17680 lei –
lucrări de construcție
23. Parohia Ploieștiori – Sf. Mare Mucenic Dimitrie, com Blejoi – 65 punte – 17680 lei –
lucrări de reparații acoperiș și reparații interior și exterior
24. Parohia Perșunari – Sf. Arhangheli Mihail și Gavril, Com Gura Vadului – 55 puncte
= 14960 lei – reparații picturi
25. Parohia Bătrâni – Sf. Nicolae, com Bătrâni – 55 puncte = 14960 lei = reparații
picturi
26. Parohia Bucov – Sf. Treime și Adormirea Maicii Domnului – 50 puncte = 13600 lei –
lucrări de reparații picturi