Lista investiţiilor ce se vor realiza anul acesta în Filipeştii de Pădure

Mihai Ciobanu -

Lista investiţiilor ce se vor realiza anul acesta în Filipeştii de Pădure

La începutul acestei luni a fost aprobat bugetul local pentru anul 2016 al comunei Filipeştii de Pădure.
„Am alocat fonduri atât pentru continuarea proiectelor demarate în anii anteriori cât şi pentru noi lucrări. Vom continua, anul acesta, programul de modernizare a comunei Filipeştii de Pădure, astfel încât toţi cetăţenii, indiferent de zona în care locuiesc să beneficieze de acces la reţele de utilităţi – apă, canalizare, de drumuri asfaltate, de şcoli şi grădiniţe moderne şi bine dotate, de spaţii de relaxare şi locuri de joacă pentru copii. Vom investi atât în infrastructura de drumuri şi utilităţi, dar şi în susţinerea învăţământului, a culturii şi cultelor”, ne-a declarat Costel Morărescu, primarul comunei Filipeştii de Pădure.

În cele ce urmează vă prezentăm lista principalelor investiţii pe care administraţia locală doreşte să le realizeze în cursul acestui an:
Lista obiectivelor de investiţii propusă pentru anul 2016:

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

1 Măsurători şi digitalizare planuri cadastrale

ÎNVĂŢĂMÂNT

1 Reparaţii Şcoala Diţesti
2 Teren sport Liceul Teoretic – proiectare şi execuţie
3 Reparaţii gard Grădiniţa nr. 2 Diţeşti
4 Proiectare reabilitare corp C
5 Reabilitare corp B Liceul Teoretic Filipeştii de Pădure

CULTURĂ

1 Reabilitare şi recompartimentare sediu Biblioteca Comunală
2 Proiectare Sală de Sport
3 Parcare Cămin Cultural Diţeşti
4 Reparaţii gard Cămin Cultural Diţeşti
5 Extindere parc zona Primărie

LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ:

1 Extindere şi reabilitare reţea de canalizare Filipeştii de Pădure
2 Achiziţie şi montaj staţie de epurare modulară
3 Extindere reţea de alimentare cu gaze naturale în cartierul Varniţa şi sat Minieri
4 Sistem alimentare cu apă blocuri centru Filipeştii de Pădure
5 Alimentare cu apă potabilă sat Minieri
6 Amenajare parcări bloc 27 şi spatele blocului 28
8 Betonare şanţuri Diţeşti – strada Platoului
9 Montaj tâmplărie cu geam termopan Piaţă Diţeşti
10 Betonare platformă blocuri Proviţa
11 PIF puţ apă sat Minieri
12 Proiectare şi execuţie rezervor apă Varniţa
13 Refacere iluminat centru Sat Minieri
14 Asfaltare parcare Blocuri centrală Termica
15 Proiectare şi execuţie drenare ape pluviale intersecţie Cătun cu Principală şi str. Platoului
16 Proiectare şi execuţie amenajare parcare şi scări Cimitir Ortodox Filipeştii de Pădure
17 Betonare şanţuri şi trotuare strada Valea Rea

TRANSPORTURI:
1 Asfaltare margini DJ 720
2 Amenajare intrare sat Diţeşti
2 Extindere asfaltare Valea Rea, Liceului, cartier Varniţa
3 Execuţie şanţuri şi trotuare Roşioara Diţesti, parte stânga
4 Asfaltare trotuare Sat Minieri
5 Reparaţii Trotuare sat Minieri
6 Reparaţii trotuare Centru Filipeştii de Pădure – Pilescu
7 Asfaltare străzile Rotăreşti, Cătun şi Bisericii
9 Reparaţii trotuare Bl 17B-18B
10 Reparaţii capete de pod Valea Rea
11 Proiectare şi execuţie betonare şanţuri şi trotuare strada Gării Filipeştii de Pădure
12 Proiectare şi execuţie betonare şanţuri şi trotuare strada Luminii

Investiţii realizate din excedentul bugetar al anului 2015:

1. Extindere, reabilitare canalizare Filipeştii de Pădure
2. Achiziţie şi montaj staţie de epurare modulară

Fonduri pentru susţinerea bisericilor din localitate

De asemenea, au fost alocate fonduri pentru susţinerea cultelor. Bisericile din localitate au primit sume de bani necesare pentru executarea, de la caz la caz, de diferite lucrări de investiţii şi reparaţii la lăcaşurile de cult din localitate, atât bisericilor ortodoxe cât şi celor penticostale, adventiste, baptiste sau catolice.
Premii pentru persoanele şi familiile longevive din localitate

Tot la aprobarea bugetului local s-au alocat sume şi pentru premierea persoanelor care fie împlinesc 100 sau 90 de ani, în cursul acestui an, precum şi persoanelor care sărbătoresc, în 2016, nunta de aur – 50 de ani de căsnicie.