Lista unităţilor de învăţământ din Ploieşti şi din judeţ care nu au autorizaţie de securitate la incendiu

Redactia -

Lista unităţilor de învăţământ din Ploieşti şi din judeţ care nu au autorizaţie de securitate la incendiu

„Din evidenţele actuale, la nivelul judeţului Prahova funcţionează fără a deţine autorizaţie de securitate la incendiu un număr de 54 de clădiri cu destinaţia de unități de învățământ, pe care le regăsiți în lista alăturată, fiind vorba despre clădiri cu destinația de internat, săli de sport, corpuri de clădiri și clădirea școlii, atât din cadrul unor școli primare și gimnaziale, cât și din cadrul unor grădinițe și licee de pe raza județului nostru.

Până în prezent, din totalul de 856 de clădiri, 164 de clădiri cu destinația de unități de învățământ au obținut autorizația de securitate la incendiu, 54 funcţionează fără a deţine autorizaţie de securitate la incendiu, iar 638 nu fac obiectul avizării.

 

De menţionat este faptul că deţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu nu exclude riscul producerii unui incendiu, aşa cum nici lipsa acestui document administrativ nu maximizează riscul producerii. Acest aspect nu exclude necesitatea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu, specialiștii fiind într-o continuă activitate de actualizare şi identificare a clădirilor care necesită autorizaţie de securitate la incendiu şi îndrumarea administratorilor acestora referitor la documentele ce trebuie întocmite pentru obținerea autorizației.

 

Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu se eliberează pentru construcţii noi sau pentru dezvoltarea (extinderea), modernizarea ori pentru schimbarea destinaţiei celor existente (art. 30, alin. 1 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare).

Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu se stabilesc în funcţie de categoria de importanţă, regimul de înălţime, destinaţie, suprafeţe construite desfăşurate, număr de utilizatori, etc.

Precizăm că unitățile de învățământ nu intră sub incidența H.G. nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționarii ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, în sensul în care nu poate fi dispusă măsura complementară de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor care nu au autorizaţie de securitate la incendiu.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență își manifestă disponibilitatea acordării asistenței tehnice de specialitate în vederea obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu”, informează ISU Prahova.

 

Unităţile de învăţământ din Ploieşti şi din judeţ care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu

 

 1. Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza Ploiești – sală de sport – Mun. Ploiești, str. Trei Ierarhi, nr. 10;
 2. Grădinița cu program prelungit nr. 28 – Corp A – Ploiești, str. Mărășești, nr. 58;
 3. Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” – A3 – Internat – Mun. Ploiești, str. Nicolae Iorga, nr.7;
 4. Grădinița cu Program Prelungit și Program Normal “Crai Nou” – Mun. Ploiești, str. Bobâlna nr. 44;
 5. Liceul Tehnologic De Transporturi – corp C1 – Mun. Ploiesti, str. Văleni nr.144 G;
 6. Școala Gimnazială “I.A. Bassarabescu” – școală gimnazială – Mun. Ploiești, Aleea Strunga, nr.2;
 7. Școala Gimnazială Grigore Moisil Ploiești – sală de sport – Mun. Ploiesti, Aleea Laurilor, nr.2A;
 8. Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Municipiul Ploiești – sală de sport – Mun. Ploiești, bld. București, nr.25 A;
 9. Școala Gimnazială “Profesor Nicolae Simache” Municipiul Ploiești – Mun. Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 102;
 10. Școala Gimnazială “Sfântul Vasile” Ploiești – Mun. Ploiești, B-dul Republicii, nr. 159A;
 11. Liceul Teoretic Grigore Tocilescu Mizil – C3, sală de sport – Orașul Mizil, str. Nicolae Bălcescu, nr. 111-113;
 12. Liceul Teoretic Grigore Tocilescu Mizil – C6, corp C – Orașul Mizil, str. Nicolae Bălcescu, nr. 111-113;
 13. Școala Gimnazială „Nichita Stănescu” Comuna Ceptura – Corp 1, Comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, str. Principală, nr. 260;
 14. Școala Gimnazială „Nichita Stănescu” Comuna Ceptura – Grădinița cu Program Normal, Sat Ceptura De Jos, nr. 257.
 15. Școala Gimnazială “Erou Sergent Grigore Ioan” Comuna Dumbrăvești – Comuna Dumbrăvești, satul Dumbrăvești, strada Principală, nr. 70;
 16. Școala Gimnazială “Erou Sergent Grigore Ioan” Comuna Dumbrăvești – Școala Gimnazială, Comuna Dumbrăvești, satul Plopeni – Sat, strada Principală, nr. 426;
 17. Colegiul Mihail Cantacuzino, Orașul Sinaia – Grădinița Cu Program Normal „George Enescu” – orașul Sinaia, bl. Carol I, nr.36;
 18. Școala Gimnazială, Comuna Scorțeni – Grădinița Cu Program Prelungit, Comuna Scorțeni – Comuna Scorțeni, sat Scorțeni, str. Școlii, nr. 3;
 19. Școala Gimnazială, Comuna Scorțeni – com. Scorțeni, sat Sîrca, str. I.L. Caragiale, nr. 12
 20. Şcoala Gimnazială nr. 1, Comuna Telega – Școala Gimnazială nr. 2 „Alexandru Popescu-Telega”- Comuna Telega;
 21. Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” comuna Gorgota – Grădinița Cu Program Normal – comuna Gorgota, sat Potigrafu;
 22. Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” comuna Gorgota – Grădinița Cu Program Normal – comuna Gorgota, sat Gorgota
 23. Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” comuna Gorgota – Școala Gimnazială – comuna Gorgota, sat Poienarii Apostoli;
 24. Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” comuna Gorgota – Grădinița Cu Program Normal – comuna Gorgota, sat Poienarii Apostoli;
 25. Şcoala Gimnazială „ing. Gheorghe Pănculescu ” – Oraș Vălenii de Munte, Str. Berceni 18;
 26. Școala Gimnazială Boldești-Grădiștea – corp A – Comuna Boldești Grădiștea, satul Boldești, nr. 25;
 27. Școala Gimnazială Comuna Brazi – Comuna Brazi, satul Brazii de Sus, strada Lalelelor nr.6;
 28. Școala Gimnazială Comuna Brazi – Grădinița Cu Program Normal, Sat Bătești, Comuna Brazi – Comuna Brazi, satul Bățești;
 29. Școala Gimnazială Comuna Brazi – Grădinița cu Program Normal și Prelungit, Comuna Brazi – Comuna Brazi, satul Brazii de Jos;
 30. Școala Gimnazială Comuna Brazi – Grădinița Cu Program Normal, Sat Negoiești, Comuna Brazi – Comuna Brazi, satul Negoiești;
 31. Școala Gimnazială “Învățător Radu Ion”- corp A – Comuna Albești – Paleologu, sat Vadu Părului, nr. 700A;
 32. Școală Profesională, Comuna Bălțești – Comuna Bălțești, satul Bălțești;
 33. Școală Profesională, Comuna Bălțești – Grădinița Cu Program Normal, Comuna Bălțești – Comuna Bălțești, satul Bălțești;
 34. Școala Gimnazială, Sat Buda, Comuna Râfov – Școala Primară, Sat Palanca – Comuna Râfov, satul Palanca;
 35. Școala Gimnazială, Sat Buda, Comuna Râfov – Școala Gimnazială Râfov (Mălăiești) – Comuna Râfov, satul Râfov;
 36. Școala Gimnazială Comuna Ariceștii Rahtivani – Școala Gimnazială Comuna Ariceștii Rahtivani corp A – comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani

 

 1. Școala Gimnazială Comuna Poienarii Burchii – Școala Gimnazială Comuna Poienarii Burchii – comuna Poienarii Burchii, sat Poienarii Burchii
 2. Școala Gimnazială Comuna Poienarii Burchii – Școala Gimnazială, Sat Ologeni, Comuna Poienarii Burchii – comuna Poienarii Burchii, sat Ologeni;

 

 1. Școala Gimnazială Comuna Poienarii Burchii – Școala Primară, Sat Poienarii Rali, Comuna Poienarii Burchii – comuna Poienarii Burchii, sat Poienarii Ralii;

 

 1. Creșa nr.39, municipiul Ploiești, strada General Eremia Grigorescu, nr.11 – Creșa nr.10, municpiul Ploiești, str.Răriște, nr.62;

 

 1. Școala Gimnazială „Învățător Radu Ion” , Sat Vadu Părului, Comuna Albești-Paleologu – Școala Gimnazială „Învățător Radu Ion” , Sat Vadu Părului, Comuna Albești-Paleologu – corp B, comuna Albești-Paleologu, sat Vadu Părului;

 

 1. Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Municipiul Ploiești – Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Clădire Sport – municipiul Ploiești;

 

 1. Asociația Școala Dumitru Florea – Grădinița „Excelsis” – municipiul Ploiești;

 

 1. Asociația Centrul De Educație, Cercetare Și Inovație Seva – grădinița Seva – comuna Blejoi;

 

 1. Liceul Tehnologic UCECOM Spiru Haret – liceu – municipiul Ploiești;

 

 1. Liceul Tehnologic Constantin Istrati – liceu – municipiul Câmpina, str. Griviței, nr. 91.

 

 1. Liceul Tehnologic ,,Tase Dumitrescu,, oras Mizil – corp ,,10 săli,, , str.Mihai Bravu, nr.116, oraș Mizil

 

 1. Liceul teoretic ,,Grigore Tocilescu,, – Gradinita cu program normal nr. 1, str. Blajului, nr.2, oraș Mizil

 

 1. Gradinita cu program prelungit nr.5 Mizil – oras Mizil, str.Teilor, nr.16

 

 

 1. Școala Gimnazială Centrală, Municipiul Câmpina – Școala Gimnazială Centrală Municipiul Câmpina – municipiul Câmpina;

 

 1. Școala Gimnazială nr. 2 orașul Comarnic – Grădinița Cu Program Normal Nr.2 – orașul Comarnic;

 

 1. Școala Gimnazială Sat Buda Comuna Râfov – Școala Gimnazială Sat Buda Comuna Râfov – comuna Râfov, sat Buda;

 

 1. Școala Gimnazială Sat Buda Comuna Râfov – Școala Primară Sat Sicrita – comuna Râfov, sat Sicrita;

 

 1. Grădinița cu Program Prelungit „Sf.Mucenic Mina”, Municipiul Ploiești – municipiul Ploiești, str. Slt. Erou Moldoveanu Marian, nr. 14,