Localităţile din Prahova incluse în programul PNDL 2. Vezi lista proiectelor

Redactia -

Localităţile din Prahova incluse în programul PNDL 2. Vezi lista proiectelor

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) începe implementarea etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL), prin care vor primi finanțare toate proiectele eligibile ale administrațiilor publice locale.

Astfel, a fost încheiată analiza de specialitate cu privire la alocările de fonduri din cadrul programului și au fost semnate toate ordinele de finanțare pentru județele țării.

PNDL reprezintă sursa principală de finanțare pentru infrastructura locală și are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă — canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.

În acest sens, Programul Național de Dezvoltare Locală stabilește cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanță națională, care susțin dezvoltarea echilibrată a țării, fiind structurat pe trei componente: modernizarea satului românesc, regenerarea urbană a municipiilor și orașelor, respectiv infrastructura la nivel județean.

Cea de-a doua etapă a programului finanțează 9.500 de obiective de investiții, dintre care 2.500 de creșe și grădinițe, 2.000 de școli și 5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile). Pentru aceste investiții sunt alocate fonduri în valoare de 30 de miliarde de lei credite de angajament.

Judeţul Prahova este cuprins în program cu următoarele proiecte:

JUDEȚUL PRAHOVA 
Nr. Crt.U.A.TDenumire obiectiv investitiiSuma alocată
PNDL 2
(lei)
TOTAL 767,851,600.16
1ADUNAŢIConstruire Centru medical P+E, Împrejmuire și Branșamente Utilități1,677,562.00
2ADUNAŢIExtindere și modernizare drumuri în comuna Adunați1,696,027.00
3ADUNAŢIConstruire Sediu Primărie în comuna Adunați, județul Prahova3,005,344.00
4ALBEŞTI-PALEOLOGUÎnființare sistem de alimentare cu apă în satul Cioceni, comuna Albești-Paleologu, județul Prahova4,428,656.00
5ALBEŞTI-PALEOLOGUÎnființare sistem de canalizare centralizat în satele Albești Muru și Vadu Parului, comuna Albești-Paleologu, județul Prahova18,295,286.00
6APOSTOLACHEReabilitare drumuri locale în comuna Apostolache și pod peste râul Cricovul Sărat, sat Mîrlogea, comuna Apostolache, județul Prahova6,290,342.00
7ARICEŞTII ZELETINModernizare drumuri locale-Asfaltare ulițele La Brățări, Bricegari, Gheorghe Costache786,095.00
8ARICEŞTII ZELETINRefacere și modernizare DC 52 Ariceștii Zeletin-Albinari km 2+500-km 3+825773,807.00
9BABA ANAModernizarea infrastructurii rutiere locale din comuna Baba Ana, județul Prahova4,899,409.00
10BĂLŢEŞTIReabilitare și modernizare Grădinița sat Podenii Vechi, nr. 442, comuna Bălțești, județul Prahova575,776.00
11BĂLŢEŞTIReabilitare și modernizare Liceu Tehnologic, sat Bălțești, comuna Bălțești, județul Prahova1,555,493.00
12BĂLŢEŞTIReabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII sat Podenii Vechi, nr. 597, comuna Bălțești, județul Prahova2,480,282.00
13BĂLŢEŞTIReabilitare drumuri nemodernizate din sat Bălțești, sat Podenii Vechi, sat Izești, comuna Bălțești, județul Prahova6,435,644.00
14BĂNEŞTIModernizare strada Căprărești635,507.60
15BĂTRÂNIExtindere și modernizare rețea de apă și canalizare în comuna Bătrâni, județul Prahova6,024,199.00
16BĂTRÂNIModernizare drumuri de interes local în comuna Bătrâni, județul Prahova5,715,050.00
17BERCENIRealizarea unui sistem de canalizare a apelor menajere pentru satele Berceni, Corlătești, Dâmbu și Cătunu, cu stație de epurare în satul Cătunul și satul Moara Nouă cu stație de epurare separată22,211,144.00
18BERTEAModernizare drumuri locale, comuna Bertea21,164,066.00
19BLEJOIExecuție canalizare comuna Blejoi-etapa I8,637,056.00
20BLEJOIAmenajare drum de legătură între DJ 156-DN 1, cartier Parc comuna Blejoi-etapa II9,210,503.21
21BOLDEŞTI-GRĂDIŞTEAModernizare drumuri de interes local în comuna Boldești Grădiștea, județul Prahova7,428,447.62
22BREBUProiectare și execuție rezervor apă 200 cm474,950.00
23BREBUConsolidare platformă rezervoare de apă, comuna Brebu, județul Prahova580,617.00
24BREBUAnvelopare Școală300,843.00
25BREBUModernizare DC 4 din DJ 214-Cabana Pădurarului, sat Pietriceaua, comuna Brebu, județul Prahova-Tronson III900,130.00
26CĂRBUNEŞTIConstruire Grădiniță în comuna Cărbunești, județul Prahova526,588.00
27CĂRBUNEŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Cărbunești, județul Prahova4,367,596.00
28CEPTURAReabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale „Nichita Stănescu” din comuna Ceptura, județul Prahova5,000,000.00
29CERAŞUExtindere rețea de alimentare cu apă și branșamente în comuna Cerașu, județul Prahova4,200,832.00
30CERAŞUMansardare și împrejmuire grădiniță Cerașu în comuna Cerașu, județul Prahova1,201,680.00
31CERAŞUModernizare și compartimentare mansardă Liceul Tehnologic în comuna Cerașu, județul Prahova1,154,813.00
32CIORANIÎnființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Ciorani, județul Prahova20,192,832.00
33COCORĂȘTII COLTExtindere Școală Gimnazială, comuna Cocorăștii Colț1,593,522.00
34COCORĂȘTII COLTExtindere rețea de canalizare în satele Persunari, Chesnoiu, Ghioldum, Cocorăștii Grind, Colțu De Jos, Satu de Sus12,467,233.00
35COCORĂŞTII MISLIIInfrastructură rutieră DC 133 km 0+900-2+200, județul Prahova898,997.00
36COCORĂŞTII MISLIIModernizare drumuri sătești DS 514, DS 614 și construire pod peste pârâul Doftaneț punct Solescu, comuna Cocorăștii Mislii, jud. Prahova2,709,543.00
37COLCEAGExtindere sistem de alimentare cu apă în comuna Colceag, județul Prahova12,169,371.00
38CORNUExtindere canalizare pe strada Topșenilor din comuna Cornu, județul Prahova1,620,668.00
39CORNUDemolare anexe – P, construire grădiniță cu program prelungit – 3 grupe – P+1E+M în comuna Cornu, județul Prahova3,467,444.03
40CORNUÎmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local: str. Preot Provinceanu, str. Grădiniței, str. Primăverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorică și aleea Trandafirilor, în com. Cornu, județul Prahova2,474,841.89
41CORNUModernizare strada Plaiul Cornului din PCT Podu-Lat până la Poartă Mânăstire+100 metri în comuna Cornu, județul Prahova965,923.00
42COSMINELEModernizare drumuri comunale în comuna Cosminele, județul Prahova4,728,680.00
43DRAJNAModernizare și extindere rețea canalizare și stație epurare în satul Drajna de Jos, comuna Drajna, județul Prahova11,094,131.81
44DRAJNAReabilitare, consolidare, etajare, mansardare Școală Ogretin, comuna Drajna, jud. Prahova549,403.96
45DRAJNAÎmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local din comuna Drajna, jud. Prahova8,496,658.00
46DRĂGĂNEŞTIGospodărie de apă potabilă în satele Belciug, Hătcărău și Tufani în comuna Drăgănești, județul Prahova și înființare rețea de canalizare și stație de epurare în satele Drăgănești, Meri și Hătcărău, în comuna Drăgănești, județul Prahova10,416,692.00
47DUMBRĂVEŞTIÎnființare sistem de canalizare cu stație de epurare în Comuna Dumbravești, județul Prahova12,832,226.00
48FÎNTÎNELEAsfaltare drumuri de inters local în comuna Fîntînele, județul Prahova8,027,530.00
49FULGAÎnființare rețea de canalizare în sistem centralizat în comuna Fulga, județul Prahova, satele: Fulga de Jos și Fulga de Sus15,055,971.00
50GORGOTAExtindere rețele de canalizare în comuna Gorgota, județul Prahova6,585,771.00
51GORGOTAModernizare, extindere și dotare Școală Gimnazială sat Potigrafu, comuna Gorgota, județul Prahova7,855,785.00
52GORNETÎnființare sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Gornet, județul Prahova10,820,368.00
53GORNETModernizare drum comunal DC 43A în comuna Gornet, județul Prahova1,473,060.00
54GORNETModernizare drum comunal DC 44 în comuna Gornet, județul Prahova2,405,220.00
55GORNET-CRICOVReabilitare și modernizare școală cu clasele I-VIII în comuna Gornet-Cricov, județul Prahova875,289.00
56GURA VITIOAREIÎnființare sistem alimentare cu apă, sat Bughea de Jos, comuna Gura Vitioarei, județul Prahova4,316,368.00
57GURA VITIOAREIModernizare drumuri de interes local în comuna Gura Vitioarei, județul Prahova5,559,705.00
58IORDĂCHEANUÎnființare sistem de canalizare menajeră în comuna Iordăcheanu, județul Prahova7,471,000.00
59JUDEŢUL PRAHOVA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVAÎmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 206, Talea, km 7+740-km 9+000, județul Prahova1,696,931.00
60JUDEŢUL PRAHOVA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVAÎmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 231 , Gornet-Păcureți, de la km 8+310, județul Prahova2,422,499.00
61JUDEŢUL PRAHOVA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVAPasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 101 I și str. Buda25,637,900.00
62JUDEŢUL PRAHOVA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVAReabilitare DJ 102 I Valea Doftanei, km 35+100-km 37+62011,262,141.00
63LAPOŞModernizare drumuri comunale și vicinale, Comuna Lapoș9,742,127.00
64LIPĂNEŞTIReabilitare rețea de apă potabilă, construire branșamente și realizare rețea de hidranți în satele Lipănești, Sipotu și Zamfira, comuna Lipănești, județul Prahova1,851,723.30
65LIPĂNEŞTIConstruire sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în satul Lipănești și sat Sipotu, comuna Lipănești, județul Prahova12,890,306.09
66LIPĂNEŞTIÎnființare Grădiniță cu program prelungit în comuna Lipănești2,150,152.00
67MĂGURELEÎnființare sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Măgurele, județul Prahova13,401,913.00
68MĂGURELEReabilitare și modernizare Școala Veche și Grădinița Măgurele1,513,789.00
69MĂGURENIModernizare drumuri de interes local în comuna Măgureni, județul Prahova18,084,954.00
70MĂNECIUExtindere și modernizare rețea de alimentare cu apă în Comuna Măneciu, județul Prahova5,858,824.00
71MĂNECIUExtindere Școala Gimnazială sat Măneciu Pământeni, comuna Măneciu, județul Prahova1,782,972.24
72MĂNEŞTIRealizare sistem de alimentare cu apă și stație de tratare a apei în comuna Mănești, județul Prahova12,988,639.00
73MUNICIPIUL CÂMPINAModernizare strada Parcului2,411,015.00
74OLARIExecuție trotuare, șanțuri și podețe, în comuna Olari, județul Prahova8,808,927.00
75ORAŞ AZUGAReabilitarea și modernizarea rețelei de străzi a orașului Azuga-Etapa II10,854,020.00
76ORAŞ BĂICOIGrădiniță cu program normal nr. 1, Băicoi, județul Prahova204,680.00
77ORAŞ BĂICOIModernizare și reabilitare Școală cu clasele I-VIII, Țintea, Corp C 1 și C 2, oraș Băicoi, jud. Prahova2,213,685.00
78ORAŞ BĂICOIModernizare și reabilitare Școală Generală nr. 2, str. Viilor, oraș Băicoi, județul Prahova1,441,734.00
79ORAŞ BĂICOIModernizare și reabilitare Școală Gimnazială Liliești, str. Progresuului, nr. 2, oraș Băicoi, județul Prahova278,222.00
80ORAŞ BĂICOIReabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino, Oraș Băicoi, județul Prahova1,862,372.00
81ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENIGospodărie apă Seciu în orașul Boldești-Scăeni, județul Prahova803,876.00
82ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENIModernizare și extindere stație de epurare în orașul Boldești-Scăeni, județul Prahova7,463,247.00
83ORAŞ BUŞTENIColegiul Ion Kalinderu – echipamente IT222,000.00
84ORAŞ BUŞTENIColegiul Ion Kalinderu – mobilier specific didactic40,000.00
85ORAŞ BUŞTENIReabilitare termică-Grădinița nr. 2 Cezar Petrescu Bușteni64,355.00
86ORAŞ BUŞTENIReabilitare termică-Școala Gimnazială Nestor Urechia-Bușteni414,000.00
87ORAŞ BUŞTENIDotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazială Nestor Urechia, Orașul Bușteni165,000.00
88ORAŞ BUŞTENIModernizare Strada Telecabinei1,303,300.00
89ORAŞ BUŞTENIReabilitare şi modernizare Strada Crinei1,107,000.00
90ORAŞ BUŞTENIReabilitare şi modernizare străzi oraș Bușteni: Caraiman, Cuza Vodă, Jepilor2,586,782.73
91ORAŞ BUŞTENIReabilitare şi modernizare străzi oraș Bușteni: Codrului, Prelungirea Codrului, Clăbucet, Prelungirea Clăbucet, General Praporgescu, Morarului590,590.00
92ORAŞ BUŞTENIReabilitare şi modernizare străzi oraș Bușteni: Vasile Alecsandri, 1 Mai, Matei Basarab, Erou Dumitru Rădulescu, Mihai Viteazu, Mihail Kogălniceanu, Eroilor, Valea Albă, Costilei4,499,106.00
93ORAŞ COMARNICLucrări de consolidare, reparații generale și renovare a Localului II al Liceului „Simion Stolnicu” din orașul Comarnic2,593,767.19
94ORAŞ COMARNICModernizarea unor porțiuni de drum din cartierele Vatra-Sat, Podu-Virtos și Ghiosești2,919,247.31
95ORAŞ MIZILContinuare lucrări şcoală 10 săli de clasă-Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu3,354,426.93
96ORAŞ MIZILModernizare străzi din pământ în orașul Mizil, jud. Prahova12,210,151.00
97ORAŞ SINAIADotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente Colegiul Mihail Cantacuzino, Orașul Sinaia1,067,500.00
98ORAŞ SINAIADotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente IT și dotări independente pentru Școală Gimnazială „Principesa Maria”, Orașul Sinaia348,845.00
99ORAŞ SINAIAReparații capitale str. Zamora, oraș Sinaia500,000.00
100ORAŞ SLĂNICReabilitare și modernizare străzi: Logofăt Tăutu, Duzilor, Soarelui, Frunzei, Livezi în Orașul Slănic862,311.00
101ORAŞ VĂLENII DE MUNTEExtindere corp clădire P+1E cu funcțiunea de Școală Gimnazială Vălenii de Munte2,350,000.00
102ORAŞ VĂLENII DE MUNTEReabilitare, construire șarpantă, recompartimentare și amenajări interioare atelier școlar cu destinația săli de clasă3,100,000.00
103ORAŞ VĂLENII DE MUNTEPod peste pârâul Tarsica în orașul Vălenii de Munte900,000.00
104PĂULEŞTICanalizare menajeră sat Găgeni comuna Paulești județul Prahova14,564,760.00
105PĂULEŞTIExtindere, reabilitare, modernizare Grădiniță, sat Paulești, comuna Paulești, județul Prahova2,755,142.00
106PLOPUCanalizare și stație de epurare ape uzate, comuna Plopu, județul Prahova, Etapa I-stație de epurare și rețea de canalizare satele Plopu și Nisipoasa15,514,930.07
107PODENII NOIÎnființare sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Podenii Noi, județul Prahova16,144,854.00
108PODENII NOIÎnființare Grădiniță cu program prelungit în satul Mehedința, comuna Podenii Noi1,580,224.00
109POIENARII BURCHIIModernizare drumuri locale în sat Ologeni și Tatarai3,767,842.00
110POSEŞTIModernizare străzi în comuna Posești, județul Prahova10,680,630.89
111PROVIŢA DE JOSDotarea cu mobilier școlar a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Provița de Jos, județul Prahova210,000.00
112PROVIŢA DE SUSConsolidare și modernizare DS 2344 Schiopota, comuna Provița de Sus2,486,710.00
113PROVIŢA DE SUSConstruire pod peste pârâul Provița, punct Valea Sultanului2,030,278.00
114PUCHENII MARIModernizare gospodărie de apă și extindere rețele de apă și canalizare în comuna Puchenii Mari, județul Prahova17,224,004.00
115RÎFOVAlimentare cu apă în satele Buda și Palanca, comuna Rîfov3,809,351.00
116RÎFOVBranșamente alimentare apă, comuna Rîfov803,250.00
117RÎFOVÎnființare rețea canalizare în satele Mălăiești, Moara Domnească, Rîfov, Buchilas, Goga, Antofiloaia, comuna Rîfov7,855,022.11
118RÎFOVModernizare Școală Palanca, comuna Rîfov574,831.00
119RÎFOVReabilitare și modernizare Școală și Grădiniță Sicrita, comuna Rîfov932,838.00
120RÎFOVReabilitare, modernizare și extindere săli multifuncționale Școala Mălăiești cu clasele V-VIII, comuna Rîfov1,867,690.00
121RÎFOVAsfaltare și modernizare străzi comuna Rîfov1,470,398.08
122SĂLCIILEReabilitare și extindere Școală, realizare sală de sport în satul Sălciile, comuna Sălciile5,720,320.00
123SĂLCIILEDotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente Școala Gimnazială comuna Sălciile50,000.00
124SÎNGERUExtindere sistem de alimentare cu apă în comuna Sângeru, județul Prahova1,775,939.00
125SÎNGERUModernizare drumuri de interes local în comuna Sângeru, județul Prahova5,040,303.00
126SECĂRIAFinalizare extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Secăria1,970,821.00
127SECĂRIAStrăzi în comuna Secăria, lungime de aproximativ 1,8 km-lucrări minime de reabilitare pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație1,384,000.00
128STARCHIOJDRețele canalizare menajeră și stație epurare, comuna Starchiojd, județul Prahova9,036,150.00
129STARCHIOJDModernizare drumuri comunale Starchiojd, Valea Anei, Brădet, Rotarea comuna Starchiojd, județul Prahova9,650,139.00
130SURANIModernizare drumuri de interes local: DS 768 (Bracacea), DS 4626 (Florea Stanciu), DS 4567 (Duma)1,006,258.00
131ŞIRNAReabilitare drumuri sătești, comuna Șirna, județul Prahova5,587,430.00
132ŞOIMARIExtindere și reabilitare Școală cu clasele I-IV sat Lopatnița, comuna Șoimari388,548.00
133ŞOIMARIReabilitare Școală cu clasele I-IV sat Măgura, comuna Șoimari519,334.00
134ŞOIMARIAsfaltare drum local-Zăpodia Mare, în comuna Șoimari, județul Prahova171,037.47
135ŞOIMARIConstruire pod peste pârâul Lopatna în zona Măgura, lucrări conexe și organizare de șantier, în comuna Șoimari, județul Prahova2,195,528.48
136ŞOIMARIConstruire pod peste pârâul Lopatna între DJ 100 M și DS 2414 (zona Ionescu), lucrări conexe și organizare de șantier, în comuna Șoimari, județul Prahova1,121,626.48
137ŞOTRILEExtindere rețea apă potabilă sat Șotrile și sat Vistieru, comuna Șotrile, județul Prahova6,345,674.00
138ŞOTRILEReabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal, sat Plaiu Câmpinei, comuna Șotrile, județ Prahova1,713,977.00
139ŞOTRILEReabilitare și modernizare Școală Generală, comuna Șotrile, județul Prahova953,603.00
140ŞOTRILEModernizare drumuri locale comuna Șotrile, județul Prahova8,317,727.10
141ŞTEFEŞTIModernizare drumuri locale-comuna Ștefești3,572,518.00
142TALEAModernizare drumuri de interes local în comuna Talea, județul Prahova5,337,853.00
143TĂTARUProiectare și execuție extindere rețea de alimentare cu apă comuna Tătaru – satele Tătaru, Podgoria și Siliștea1,075,384.00
144TĂTARUReabilitare drum comunal DC 50-comuna Tătaru1,501,551.00
145TÎRGŞORU VECHIModernizare drumuri cartiere noi T 21 sat Strejnicu, T 47 și T 57 sat Tîrgșoru Vechi, în comuna Tîrgșoru Vechi, județul Prahova7,511,356.19
146TEIŞANIExtindere rețea canalizare ape uzate în comuna Teișani, jud. Prahova6,554,449.00
147TINOSUÎnființare rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în satele Tinosu, Pisculești și Predești, comuna Tinosu, județul Prahova12,603,431.51
148TOMŞANIÎnfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova20,414,230.00
149TOMŞANIReabilitare și dotare Școală Gimnazială „Prof. Dinu Mihail-Dan”, Tomșani507,138.13
150VALEA CĂLUGĂREASCĂReabilitare, modernizare și dotare grădiniță în comuna Valea Călugărească, județul Prahova2,621,998.00
151VALEA CĂLUGĂREASCĂReabilitare și modernizare dispensar în comuna Valea Călugărească, județul Prahova2,428,078.00
152VALEA DOFTANEIReabilitare, recompartimentare a dispensarului de medicină umană Valea Doftanei1,236,763.44
153VALEA DOFTANEIModernizare drumuri locale în comuna Valea Doftanei, jud. Prahova – Proiect 33,115,265.30
154VÎLCĂNEŞTIModernizare școală gimnazială, comuna Vîlcănești-corp clădire școală generală veche560,970.00
155VÎLCĂNEŞTIModernizare drumuri locale și construirea a două podețe în satul Trestioara comuna Vîlcănești3,006,434.00