Locuitorii din Boldeşti-Scăeni pot ridica de la primărie cardurile de sănătate duplicat

Redactia -

Locuitorii din Boldeşti-Scăeni pot ridica de la primărie cardurile de sănătate duplicat

Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, cu sediul în strada Praga, nr.1, informează că a fost încheiat un nou Protocol cu Primăria Boldești-Scăeni. Protocolul are ca obiect transmiterea de către primării a cardului national de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurați.

Astfel că, persoanele asigurate din orașele Boldești-Scăeni, Urlați, Mizil, Breaza, Plopeni, Slănic și din municipiul Câmpina, care au depus cerere pentru eliberarea cardurilor naționale de sănătate duplicat, se pot prezenta la primăria de care aparțin pentru a intra în posesia cardului național duplicat, după împlinirea termenului de minim 60 de zile de la data eliberării adeverinței înlocuitoare de card.

Cardurile naționale de sănătate duplicat se eliberează în caz de pierdere / furt / deteriorare în baza unei cereri, a copiei C.I. și a dovezii plății contravalorii cardului.