Locuitorii din Urlați, Mizil, Breaza, Plopeni, Slănic și Câmpina pot ridica de la primărie cardul de sănătate duplicat

Redactia -

Locuitorii din Urlați, Mizil, Breaza, Plopeni, Slănic și Câmpina pot ridica de la primărie cardul de sănătate duplicat

Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, cu sediul în strada Praga, nr.1, informează că au fost încheiate Protocoale cu alte două unități administrativ-teritoriale, respectiv Urlați și Mizil.

Astfel că, persoanele asigurate din orașele Urlați, Mizil, Breaza, Plopeni, Slănic și din municipiul Câmpina, care au depus cerere pentru eliberarea cardurilor naționale de sănătate duplicat, se pot prezenta la primăria de care aparțin pentru a intra în posesia cardului național duplicat, după împlinirea termenului de minim 60 de zile de la data eliberării adeverinței înlocuitoare de card.

Reamintim faptul că predarea-primirea cardurilor duplicat se va realiza în baza unui Proces – verbal încheiat între persoana desemnată de primărie să predea/preia cardurile duplicat și persoana asigurată, cu semnătura de primire a asiguratului.

Cardurile naționale de sănătate duplicat se eliberează în caz de pierdere / furt / deteriorare în baza unei cereri, a copiei C.I. și a dovezii plății contravalorii cardului.