Locuri de muncă în construcţii, în Israel

Mihai Ciobanu -

Locuri de muncă în construcţii, în Israel

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă anunţă cetăţenii români că pot
obţine locuri de muncă în construcţii, în Israel, începând cu anul 2015.
Angajarea se face în baza Protocolului privind recrutarea muncitorilor români pentru
lucrări temporare în domeniul construcţiilor în Statul Israel, încheiat la 24 iunie 2014
între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România
şi Ministerul Afacerilor Interne din Israel, aprobat prin HG nr. 958/2014 si publicat în M.O.
nr. 807/2014. Protocolul este pus în aplicare de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei
de Muncă din România şi Autoritatea pentru Populație, Emigrare și Frontieră din Israel
Persoanele interesate trebuie să aibă calificare/experienţă în meseriile:
• dulgheri pentru cofraje de construcţie industrializată (cunoaşterea citirii planurilor
de construcţii este obligatorie);
• fierari – betoniști, îndoirea fierului (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este
obligatorie);
• zidari – faianțari, acoperirea podelelor și pereților cu faianță (cunoaşterea citirii
planurilor de construcţii este obligatorie);
• zidari – tencuitori pentru lucrări de tencuit.
De asemenea, cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• să nu fi lucrat anterior în Israel;
• să nu aibă rude de gradul I care lucrează deja în această ţară, cu excepţia fraţilor;
• să nu aibă cazier judiciar;
• să fie apţi psihic şi fizic de muncă intensă în condiţiile climatice specifice statului de
destinaţie, inclusiv muncă la înălţime şi manipulare de greutăţi;
• să nu sufere de anumite boli cronice.
Contractele de muncă se încheie pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de
prelungire până la o durată maximă de 63 luni. Salariul lunar minim brut estimat este de
1.540 dolari americani.
Persoanele interesate se pot înscrie la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de
muncă sau a municipiului Bucureşti din raza de domiciliu, cu următoarele documente:
– cerere tip;
– curriculum vitae;
– declaraţie – tip bilingvă;
– copie Carte de identitate;
– copie Paşaport;
– copii ale actelor de studii şi de calificare (toate paginile scrise), după caz;
– copii ale documentelor care atestă experienţa, vechimea în muncă, dupa caz;
– cazier judiciar valabil, în original.
Informații legate de cazare, asigurare medicală, transport, viză, modalitatea de
recrutare, cheltuieli ocazionate de procesul de recrutare, condiţii de muncă şi de viaţă
etc. se găsesc pe pagina web a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă –
www.anofm.ro .
Serviciul Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie