Loturi de casă, cu titlu gratuit, pentru tinerii şi familiile tinere din comuna Rîfov

Redactia -

Loturi de casă, cu titlu gratuit, pentru tinerii şi familiile tinere din comuna Rîfov

Primăria şi Consiliul Local al comunei Rîfov au luat decizia de acorda, conform prevederilor legale, loturi de teren, cu titlu gratuit către tinerii şi familiile tinere din localitate. O măsură care vine în sprijinul celor care îşi doresc să aibă o locuinţă a lor, o decizie menită a veni în sprijinul tinerilor şi familiilor tinere din comuna Rîfov. Primăria şi Consiliul Local al comunei Rîfov au luat decizia de acorda, conform prevederilor legale, loturi de teren, cu titlu gratuit către tinerii şi familiile tinere din localitate. O măsură care vine în sprijinul celor care îşi doresc să aibă o locuinţă a lor, o decizie menită a veni în sprijinul tinerilor şi familiilor tinere din comuna Rîfov. 

Costin Cazanciuc, primarul comunei Rîfov: „Atunci când devii adult şi doreşti să îţi întemeiezi o familie, orice sprijin este extrem de important. Iar cea mai mare dorinţă a tinerilor, atunci când îşi întemeiează o familie este aceea de a avea o casă a lor. Şi ştim cu toţii cât de dificil e să strângi banii necesari, sau să faci credite bancare pentru a-ţi achiziţiona un teren. Din acest motiv am lansat acest proiect prin care tinerii şi familiile tinere din comuna noastră vor primi, cu titlu gratuit, respectând prevederile legale, loturi de teren pentru a-şi construi o casă a lor, un  proiect care le dă un ajutor imens. Primind gratuit terenul pot ca, cu banii economisiţi, să înceapă lucrările la casă. Desigur, cu toţii au trebuit să se încadreze în cerinţele legale legate de vârstă şi alte astfel de criterii dar iată că eforturile au meritat iar aceşti tineri vor avea terenul pe care să-şi clădească un cămin.” 

În acest sens, Consiliul Local Rîfov a aprobat REGULAMENTUL privind metodologia de atribuire a terenurilor în baza Legii 15/2003 care prevede următoarele:
Dosarul depus de către solicitanţi va conţine următoarele documente: 

a) – cerere;

b) – copia xerox de pe certificatul de naştere al solicitantului;

c) – copia xerox de pe certificatul de naştere al soţului/soţiei (dacă este cazul); 

d) – copie xerox de pe actul de identitate al solicitantului 

e) – copie xerox de pe actul de identitate al soţului/soţiei (dacă este cazul); 

f) – copie xerox de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul); 

g) – declaraţia solicitantului, pe propria răspundere, că nu deţine sau că nu a deţinut în proprietate o locuinţa ori un teren destinat construirii unei locuinţe, autentificată notarial (modelul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament) 

h) – declaraţia soţului/soţiei, după caz, pe propria răspundere, ca nu deţine sau ca nu a detinut în proprietate o locuinţa ori un teren destinat construirii unei locuinţe, autentificată notarial; 

i) – dovada deţinerii de către beneficiar de resurse financiare, echivalent a 2500 Euro, în vederea cumpărării materialelor de construcţii pentru realizarea investiţiei pe terenul atribuit in termenul impus (ex: Extras de cont, contract de finanţare, contract de antrepriză şi executie de lucrări, etc. 

j) – declaraţie angajament al solicitantului, autentificată Notarial, prin care ia la cunoştinţă şi se angajează să respecte prevederile prezentului regulament şi consimte să renunţe fără interventia instanţelor de judecată, la atibuirea în folosinţă gratuită a parcelei de teren destinată construirii, dacă nu respectă obligaţiie referitoare la finalizarea locuintei în patru ani de  la preluarea terenului ( modelul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament). 

k) – adeverinţă de rol pentru părinţi, dacă este cazul;1) declaraţia părinţilor solicitantului că nu au deţinut şi nu deţin în proprietate un teren mai mare de 500 metri în mediul urban şi 5.000 în mediul rural, indiferent de localitatea unde este deţinut terenul.

În condiţii prezentului Regulament sunt considerate eligibile solicitările persoanelor (necăsătorite sau căsătorite) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate: 

a) solicitantul să aibă o singură cerere depusă, în nume propriu sau împreună cu soţia. În situaţia în care cererilor ambilor soţi sunt eligibile se onorează prima solicitare; 

b) solicitantul să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani si 35 de ani (neîmpliniţi) la data aprobării acordării terenului prin H.C.L.; 

c) solicitantul să aibă domiciliul în comuna Rifov ; 

d) solicitantul să nu deţină sau sa nu fi deţinut singur sau împreună cu soţul respectiv soţia, o locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe; 

e) soţul respectiv soţia solicitantului, după caz, să nu deţină sau să nu fi deţinut în proprietate o locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe; 

f) părinţii solicitantului să nu fi deţinut şi să nu deţină în proprietate un teren mai mare de 500 m în mediul urban şi 5.000 în mediul rural, indiferent de localitatea unde este deţinut terenul; 

g) solicitantul să depună acte doveditoare, că deţine singur sau împreună cu soţia sau cu părinţii resurse financiare în echivalentul a minim 2.500 Euro, în vederea cumpărării materialelor de construcţii pentru realizarea investiţiei pe terenul atribuit (extras de cont bancar, contract de împrumut); 

h) solicitantul se angajează printr-o declaraţie angajament autentificată notarial că a luat la cunoştinţă şi se angajează să respecte prevederile prezentului regulament şi consimte să renunţe fără intervenţia instanţelor de judecată şi fără pretentii de despăgubire, la  terenul atribuit şi investiţia realizată, indiferent de stadiul de execuţie, dacă: – nu respectă termenul de un an de la data preluării terenului prin proces verbal de predare primire pentru începerea lucrărilor de construire a locuinţei ; – nu respectă termenul de patru ani de la data preluării terenului, nu finalizează şi nu obţine procesul verbal de receptie prin care se preia dreptul de folosinţă a locuinţei edificate pe parcela atribuită, în vederea declarării şi impunerii acesteia la Finanţele publice locale;  

Toţi cei interesaţi sunt rugaţi să se adreseze, pentru lămuriri sau alte informaţii Primăriei Rîfov.