Lucrări de desfiinţare a fostei treceri peste calea ferată de sub pasajul Mărăşeşti

Redactia -

Lucrări de desfiinţare a fostei treceri peste calea ferată de sub pasajul Mărăşeşti

Municipiul Ploiesti organizeaza procedura de achizitie directa in vederea atribuirii contractului de executie lucrari avand ca obiect DESFIINTARE TRECERE LA NIVEL DE LA KM 63+015, PESTE LINIILE 1, II, III, IV, V – LINIA 300, STATIA CFR PLOIESTI VEST – DEMONTARE DALE TRECERE LA NIVEL SI LUCRARI LA LINII, in cadrul proiectului ACCESIBILITATE ŞI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALĂ PLOIEŞTI VEST ŞI PLATFORMA INDUSTRIALĂ BRAZI (PASAJ SUPRATERAN PESTE CALEA FERATĂ BUCUREŞTI – BRAŞOV), COD SMIS: 48114.

Valoarea estimata, fara TVA: 74.436,08 lei.

Termenul de executie a lucrarilor: 10 zile de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor de catre achizitor.