Lucrări de semaforizare la 18 intersecţii şi treceri de pietoni din Ploieşti

Redactia -

Lucrări de semaforizare la 18 intersecţii şi treceri de pietoni din Ploieşti

În şedinţa de vineri, 31 martie 2017, va fi supus aprobării consilierilor şi un proiect privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții și 5 treceri pietonale în municipiul Ploiești’’.

Potrivit documentului, în prezent, în municipiul Ploieşti, funcţionează 32 de instalaţii de semaforizare montate în principalele intersecții, dintre care 19 instalaţii au fost modernizate în perioada 2012 – 2015, dar se impune continuarea modernizării și a altor 18 instalaţii de semaforizare.

 În  Municipiul Ploiești nu există, deocamdată, un sistem de management de trafic care să gestioneze rețeaua de intersecții semaforizate.  În cele 13 intersecții existente, semaforizate, enumerate mai jos, instalațiile de semaforizare au fost montate la diferite momente de timp, utilizând soluții și echipamente diferite, multe dintre acestea necorespunzând standardelor și normelor în vigoare la momentul actual. Din acest motiv întâlnim o neomogenitate privind modul de funcționare al intersecțiilor semaforizate. Intersecțiile/trecerile pentru pietoni cuprinse în Studiul de Fezabilitate:

 1. Strada Gheorghe Doja – Strada Văleni ;
 2. Şoseaua Vestului – Strada Malu Roşu ;
 3. Şoseaua Vestului – Strada Eremia Grigorescu (Lămâița);
 4. Strada Nicolae Bălcescu – Strada Neagoe Basarab – Strada D.Gherea – Strada Ștefan Greceanu ;
 5. Strada Mărăşeşti – Strada Cosminele – Strada Padina;
 6. Strada Mărăşeşti – Strada Torcători – Strada Eroilor;
 7. Strada I.L.Caragiale – Strada Vlad Ţepeş;
 8. Strada Rudului – Strada Plăieşilor – Strada Maramureş;
 9. Strada Gheorghe Lazăr – Strada Ştefan cel Mare – Strada Dr. Bagdazar ;
 10. Strada Elena Doamna – StradaTraian;
 11. Ieşire în str. Gh. Gr. Cantacuzino – Kaufland Vest ;
 12. Ieşire în str. Gh. Gr. Cantacuzino – SELGROS;
 13. Strada Gh. Gr. Cantacuzino – Strada Ienăchiţă Văcărescu;
 14. Zona Hale Centrale – Str. Emile Zola -trecere pietoni;
 15. Vasile Milea (Zona Hale Centrale) – trecere pietoni;
 16. Piaţa 1 Decembrie 1918 (Zona Gara de Sud) – trecere pietoni;
 17. Bulevardul Bucureşti (Zona Timken) – trecere pietoni;
 18. Bulevardul Independenţei (Zona Traian Vuia) – trecere pietoni;

În urma analizării datelor din teren a situaţiei existente, s-au constatat urmatoarele:

Intersecțiile sunt dotate cu instalații de semaforizare depășite tehnologic, multe dintre acestea prezentând grad de uzură avansat.

Legăturile între automatele de dirijare și semafoare sunt realizate atât prin cablaj aerian cât și prin canalizații electrice subterane.

Pentru semafoarele existente se întâlnesc următoarele tipuri de defecte: lipsa lentilelor, lipsa parasolarelor, carcasele nu mai pot fi închise corespunzător, elementele de prindere sunt sparte, deteriorate, corpurile de semafor fiind amplasate pe suporţi neadecvaţi precum stâlpi de iluminat, stâlpi proprii corodați, deformaţi și înclinați.

De asemenea, automatele de dirijare a traficului nu respectă reglementările tehnice actuale și cerințe de securitate și sigurața circulației, iar echipamentele prezintă grad avansat de uzură morală și fizică.

Toate situațiile expuse mai sus influențează în mod negativ următoarele cerințe: • siguranța în exploatare; • siguranța circulației; • fluența circulației; • economia de combustibil; • aspectul estetic.

În scopul creşterii fluenței traficului rutier și pietonal în Municipiul Ploiești și pentru reducerea numărului de accidente și ambuteiaje, dar și pentru scăderea poluării datorate staționării prelungite a vehiculelor la traversarea intersecțiilor se impune upgradarea sistemului de semaforizare.

Lucrările de semaforizare presupun dotarea intersecțiilor cu instalații de semaforizare configurate să lucreze în regim de dirijare adaptiv și care să permită conectarea în viitor la un sistem de management de trafic centralizat. Instalațiile de semaforizare propuse cuprind semafoare, automate de dirijare a circulației, detectori de trafic, stâlpi simpli și cu consolă, butoni trecere pietoni, canalizații electrice și camere de tragere.

Față de cele arătate, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții și 5 treceri pietonale în municipiul Ploiești’’.