Lucrări la şcolile şi grădiniţele din Ploieşti

Redactia -

Lucrări la şcolile şi grădiniţele din Ploieşti

Primăria Municipiului Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, derulează, în această perioadă, o serie de proceduri tehnice necesare bunei desfășurări a lucrărilor de investiții și modernizare executate la nivelul unităților de învățământ ploieștene.

Astfel, s-a procedat la transmiterea ordinului de începere prestări servicii către societatea câștigătoare, S.C. General Proiect Construct S.R.L., în vederea întocmirii documentației pentru obținerea avizelor de securitate la incendiu pentru un număr de opt unități de învățământ din Municipiul Ploiești, respectiv Școala Gimnazială ‘I. A. Bassarabescu”, Școala Gimnazială ,,Rareș Vodă”, Colegiul National ,,I. L. Caragiale”, Școala Gimnazială ,,Sf. Vasile”, Colegiul Tehnic ,,Lazar Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu program normal ,,Crai Nou”, Grădinița cu program prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi.

La Grădinița ,,Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil’ s-a demarat procedura de predare a amplasamentului către societatea câștigătoare, S.C. Iproex Energy Management S.R.L., pentru execuția instalației de utilizare gaze naturale.

Totodată, în cadrul proiectului de restaurare parțială fațadă și acoperiș derulat la Colegiul National ,,I. L. Caragiale’, s-a procedat la transmiterea ordinului de începere prestări servicii către societatea câștigătoare, S.C. Crindesign Proiect S.R.L., pentru întocmirea de relevee, expertiză tehnică și documentație obținere avize de la deținătorii de rețele.

Pentru obiectivul de investiții care prevede restaurarea fațadei și înlocuirea tâmplăriei la clădirea Colegiului National ,,Mihai Viteazul” — aripa nord, municipalitatea a procedat la transmiterea ordinului de începere prestări servicii către societatea câștigătoare, S.C. Crindesign Proiect S.R.L., pentru întocmirea de relevee, expertiză tehnică și documentație obținere avize de la deținătorii de rețele.