Lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi din Ploieşti

Redactia -

Lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi din Ploieşti

În scopul unei informări corecte şi reale a opiniei publice, SC Servicii de Gospodărire Urbană SRL vă pune la dispoziţie o evidenţă a lucrărilor efectuate pe domeniul public, în perioada 21 – 25 iulie a.c.

Tăieri de corecţie – la 50 arbori        

Doborâri arbori – 70

Zone: Cornăţel, Dediţel, Parc Tineretului, Eroilor,Traian, Basarabescu, Cameliei, Frăsinet,

Nicolae Iorga, Jianu, Deltei, B-dul Republicii, Romaniţei, Poet Dimitrie Anghel, Zimbrului

2.Lucrări de întreţinere executate pe spaţiile verzi (parcuri, grădini publice, aliniamente, peluze): strâns şi încărcat gunoi şi crengi, golit coşuri de gunoi, curăţenie-(strâns gunoi menajer, pet-uri, hârtii, măturat alei etc), udat, mobilizat teren în vederea plantării, defrişat mecanic, cosit, tuns gard viu – în funcţie de sezonul caracteristic

* Curăţenie spaţii verzi – total suprafaţă= aprox 220.000 mp  

* Plantat flori = 15.300 buc

* Cosit =aprox.203.000 mp

* Redus gard viu = aprox.55.000 mp

* Semănat gazon = 775mp

* Ierbicidat = 2.500mp

* Plivit= 6.720 mp

* Tăiat inflorescenţe =2.500 buc

* Defrişat = 13.000 mp

* Sere şi pepiniere – activităţi de îngrijire, întreţinere material dendro-floricol, livrat material la terţi etc