Lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi din Ploieşti

Redactia -

Lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi din Ploieşti

 În scopul unei informări corecte şi reale a opiniei publice, SC Servicii de Gospodărire Urbană SRL vă pune la dispoziţie o evidenţă a lucrărilor efectuate pe domeniul public, în perioada 23-27 iunie a.c.

 Tăieri de corecţie – la 27 arbori; Doborâri arbori – 37; Defrişat vegetaţie  

Zone: Cosminele, Anotimpului, Laurilor, Domnişori, Cameliei, Liceu Transporturi, Cimitir Mihai Bravu

 

Lucrări de întreţinere executate pe spaţiile verzi (parcuri, grădini publice, aliniamente, peluze): strâns şi încărcat gunoi şi crengi, golit coşuri de gunoi, curăţenie-(strâns gunoi menajer, pet-uri, hârtii, măturat alei etc), udat, mobilizat teren în vederea plantării, defrişat mecanic, cosit, tuns gard viu – în funcţie de sezonul caracteristic

* Curăţenie spaţii verzi – total suprafaţă= aprox.237.000 mp  

* Plantat flori =4.500 buc

* Cosit =aprox. 180.000mp

* Redus gard viu = aprox.85.000 mp

* Combatere boli şi dăunători = 27.000mp + 5.000 buc

* Fertilizare = 1.600mp

* Plivit= 2.135 mp

* Administrat îngrăşământ =45 kg

* Tăiat inflorescenţe =4.200 buc

* Sere şi pepiniere – activităţi de îngrijire, întreţinere material dendro-floricol, livrat material la terţi etc

Lucrări cimitire: doborâri arbori din incinta cimitirelor, defrişare vegetaţie spontană, întreţinerea aleilor prin curăţenie zilnică şi transport gunoi, întreţinere curăţenie capelă, grupuri sanitare şi clădiri administrative, monitorizare şi intervenţii utilităţi ori de câte ori a fost necesar.