lulian Teodorescu a convocat Consiliul Local Ploieşti. Vezi ce se va discuta

Mihai Ciobanu -

lulian Teodorescu a convocat Consiliul Local Ploieşti. Vezi ce se va discuta

Viceprimarul cu atribuţii de primar al Municipiului Ploieşti:

în baza art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

 

D I S P U N E

 

Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă ordinară în data de 28 iulie 2015, începând cu orele 1400, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 23 iunie 2015.
 2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 24 iunie 2015.
 3. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 21 iulie 2015.
 4. Întrebări şi interpelări.
 5. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant.
 6. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2015 – 2016 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan” – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Marilena Stanciu, Iolanda Băzăvan, Sanda Dragulea, Radu Socoleanu şi Larisa Băzăvan.
 7. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – domnul MIHAI MARIAN – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Paulica Draguşin, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu şi Enache Cristina.
 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 216/26.06.2014 privind stabilirea tarifului social utilizat pentru decontarea gratuităţii acordate la transportul public în comun pentru cetăţenii Municipiului Ploieşti cu pensii/drepturi băneşti/venituri de până la 3000 de lei pe lună, serviciu prestat de S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii de Consiliu Local Nr. 201/11 iunie 2015 referitor la repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Marilena Stanciu, Iolanda Băzăvan, Sanda Dragulea, Radu Socoleanu şi Larisa Băzăvan.
 16. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 419/2014 privind aprobarea de măsuri referitoare la Spitalul de Pediatrie Ploieşti, modificată – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 17. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Comisia Locală de Ordine Publică a municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 18. Proiect de hotărâre de încetare a aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2015 privind modificarea contractelor de mandat ale reprezentanţilor Consiliului Local în Adunările Generale ale Acţionarilor de la societăţile comerciale în care Municipiul Ploieşti este acţionar – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 19. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 223/2013 privind aprobarea asocierii Municipiului Ploieşti cu Comuna Valea Călugărească în vederea executării şi exploatării obiectivului de investiţii “Amenajare adăpost pentru câini comunitari”, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 199/2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 20. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 261/2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “Hale şi Pieţe” S.A. Ploieşti, modificată – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Lupu Adrian Gelu, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “Hale şi Pieţe” S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Popa Constantin, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “Hale şi Pieţe” S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Ganea Cristian Mihai, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “Hale şi Pieţe” S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Mateescu Radu Valentin, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “Hale şi Pieţe” S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Socoleanu Marcel Radu, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “Hale şi Pieţe” S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 26. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 220/2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti în societate comercială pe acţiuni, modificată – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Cosma Marcian, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “Transport Călători Express” S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Pană George, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “Transport Călători Express” S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Ganea Cristian Mihai, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “Transport Călători Express” S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Popa Constantin, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “Transport Călători Express” S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Popa Gheorghe, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “Transport Călători Express” S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Minea Constantin Gabriel, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “Transport Călători Express” S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Socoleanu Marcel Radu, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “Transport Călători Express” S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 34. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 262/2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploiesti în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploieşti, modificată – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al doamnei Dragulea Sanda, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Botez George Sorin Niculae, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Ganea Cristian Mihai, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Pană George, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al doamnei Stanciu Marilena, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană R.L. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi de Instituţia Prefectului – Judeţul Prahova – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Teatrului “Toma Caragiu” Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii  al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Municipal Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 44. Proiect de hotărâre referitor la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114/28.06.2002 privind modificarea şi completarea obiectului de activitate al Regiei Autonome de Termoficare Ploieşti, modificată şi completată – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului nr. 14393/17.08.2010 de delegare de gestiune prin concesiune a activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, colectarea, transportul şi neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei în municipiul Ploieşti – iniţiat de consilierii Gabriel Constantin Minea, Gheorghe Sîrbu şi Radu Mateescu.
 46. Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale – inițiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Cristina Ana – Maria Enache și Ionuț Ionescu.
 47. Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de închiriere pentru locuinţele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. 1C – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Marilena Stanciu, Sanda Dagulea, Paulica Drăgușin, Cristina Ana-Maria Enache şi Ionuț Ionescu.
 48. Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare a cotelor indivize de teren de 155,84 m.p., din suprafaţa totală de 1870 m.p., situat în Ploieşti, str. Tinosu nr. 36, cu nr. cadastral 127067, Carte Funciară nr. 127067, către cei 12 beneficiari de locuinte construite prin intermediul Asociaţiei Habitat for Humanity România – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, George Pană, Marilena Stanciu şi Cristian Dumitru.
 49. Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Ghinea Traian a suprafeţei de teren de 501,32 mp, cotă indiviză din suprafaţa totală din acte de 1.139,72 mp, din măsurători de 1.140 m.p., situat în Ploieşti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 17, cu nr. cadastral 3172, Carte Funciară 136672 – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marcian Cosma şi Marilena Stanciu.
 50. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 14/30.01.2014 privind includerea imobilelor – terenuri aferente blocurilor de locuinţe A.N.L. 85 şi 86 situate în Ploieşti str. Domnişori în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.
 51. Proiect de hotărâre privind includerea sistemului de iluminat public în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.
 52. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei nr. 2 din Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.
 53. Proiect de hotărâre privind modificarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.
 54. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 81/2015 privind includerea unui drum de acces în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.
 55. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploieşti, Str. Stadionului nr. 3A – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian şi Cristian Dumitru.
 56. Proiect de hotărâre privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilelor situate în Ploieşti, str. Rudului nr. 61 în care îsi desfăşoară activitatea Spitalul Municipal Ploieşti – incinta A – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian şi Cristian Dumitru.
 57. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 18/2014 privind includerea imobilului situat în Ploieşti, s Mărăşeşti nr. 58, în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 28 şi a bunurilor aferente acestuia în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian şi Cristian Dumitru.
 58. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei referitoare la Intrarea Grădinilor din art. 1 al Hotărârii nr. 272/2014 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind modificarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind însuşirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” referitor la unele străzi din municipiul Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian şi Cristian Dumitru.
 59. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 95 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti” şi modificarea prin act aditional a contractului de concesiune F.N./06.12.1993 încheiat între Municipiul Ploieşti şi domnul Cristescu Dragoş – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian şi Cristian Dumitru.
 60. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 141/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploieşti şi darea în administrarea Clubului Sportiv Municipal a unor spaţii din cadrul imobilului Stadion Ilie Oană – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu şi Cosma Marcian.
 61. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 32955/16.06.1999 încheiat între Municipiul Ploieşti, pe de o parte şi doamna Ghita Elena şi doamna Ghiţă Sonia Elena, pe de altă parte – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Dumitru Cristian.
 62. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 4456/20.06.2014 încheiat între Municipiul Ploieşti şi doamna Curcudel Doina – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian şi Cristian Dumitru.
 63. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 7254/01.08.2014 încheiat între Municipiul Ploieşti, pe de o parte şi doamna Ciulin Claudia şi domnul Ciulin Vasile, pe de altă parte – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.
 64. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 362645/26.01.2005 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. Inconex Com S.R.L., societate aflată în procedura insolvenţei şi reprezentată prin lichidator judiciar Cabinetul Individual de Insolvenţă Siliste Cristian Dragoş – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu şi Marcian Cosma.
 65. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de colaborare nr. 32115/09.06.1999 încheiat între Municipiul Ploieşti, pe de o parte, S.C. Calliope S.R.L. şi S.C. Zado Prod S.R.L., pe de alta parte – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu şi Marcian Cosma.
 66. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de locuinţă socială a imobilului proprietatea municipiului Ploieşti, situat în Ploieşti, strada Ştefan cel Mare nr. 25 și transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.
 67. Proiect de hotărâre privind includerea unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea unor locuinţe din acest fond conform prevederilor legale – iniţiat de consilierii Robert Vîscan, Raul Petrescu, Cristina Ana-Maria Enache, Paulica Drăgușin, Ionuţ Cristian Ionescu, Marilena Stanciu şi Sanda Dragulea.
 68. Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 288 m.p. situat în Ploieşti, str. Ghighiului nr. 93 număr cadastral 8819/93, Carte Funciară 127060, către doamna Beldiman Simonela-Ileana – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.
 69. Proiect de hotărâre privind privind achiziţionarea de către municipiul Ploieşti a imobilului situat în Ploieşti, Gh. Gr. Cantacuzino nr. 46 – iniţiat de viceprimar Alexandru Raul Petrescu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Popa şi Marilena Stanciu.