Luni, 13 februarie, o noua şedinţă de Consiliu Local/Vezi ordinea de zi

Redactia -

Luni, 13 februarie, o noua şedinţă de Consiliu Local/Vezi ordinea de zi

Primarul Municipiului Ploieşti:

În baza art. 39, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

În temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

 D I S P U N E:

 Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 13 februarie 2012, începând cu orele 1300, la sala de şedinţe din cadrul din cadrul Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Accesibilitate şi fluidizare trafic către zona Industrială Ploieşti – Vest şi Platforma Industrială Brazi” şi a cheltuielilor legate de implementarea proiectului – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.
  2. 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de inchiriere şi a chiriei aferente pentru imobilul în care funcţionează corpul C al Colegiului Naţ”Al. I. Cuza” – Ploieşti, str. Vlad }epeş, nr. 30 – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu