Luni, şedinţă de Consiliu Local Ploieşti/Vezi ordinea de zi

Redactia -

Luni, şedinţă de Consiliu Local Ploieşti/Vezi ordinea de zi

Primarul Municipiului Ploieşti:

în baza art. 39, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

 

D I S P U N E:

 

Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 28 februarie 2012, începând cu orele 1400, la sala de şedinţe din cadrul Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, a organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi de Instituţia Prefectului – Judeţul Prahova – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare între Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti şi Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Boldeşti Scăieni – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Mihai Nicolescu Sava, Puiu Neagu, Nicolae Şuga, Marin Tincu şi Emil Calotă.
 5. 5.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010 referitoare la înfiinţarea Societăţii Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.A., cu modificările şi completările ulterioare – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
 6. 6.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 99/06.02.2012 privind aprobarea comasării unor imobile – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Constantin Popa, Costel Horghidan, Iulian Bolocan şi Valentin Marcu.
 7. 7.
 8. 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţpentru tineri, destinate închirierii – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii  Marcu Valentin, Iulian Bolocan, Constantin Popa şi Costel Horghidan.
 9. 9.
 10. 10.Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu cu numărul DTI 060 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale – ini]iat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.
 11. 11.Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu cu numerele DTI 058 şi DTI 059 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.
 12. 12.