Luni, şedinţă importantă a Consiliului Local Ploieşti. Consultă lista proiectelor

Redactia -

Luni, şedinţă importantă a Consiliului Local Ploieşti. Consultă lista proiectelor

Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 8 aprilie 2013, începând cu orele 1400, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, Etajul 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilul ANDREI CONSTANTIN – iniţiat de viceprimar Raul Alexandru Petrescu.

2. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – domnul BĂESCU DRAGOŞ – iniţiat de viceprimar Raul Alexandru Petrescu.

3. Proiect de hotărâre privind majorarea alocaţiei zilnice de hrană privind consumul colectiv din „Centrul de zi pentru preşcolari” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

4. Proiect de hotărâre privind alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumelor datorate de Municipiul Ploieşti către societăţile de construcţii care au executat lucrări de reabilitare termică în anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2016 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Drăgulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2016 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Drăgulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2016 al Casei de Cultura a municipiului Ploieşti „I. L. Caragiale” – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Drăgulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2016 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Drăgulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2016 al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Drăgulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Drăgulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploieşti pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2016 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Drăgulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2016 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Drăgulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2016 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Drăgulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2016 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Drăgulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2016 al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Drăgulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local şi a bugetelor activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2016 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Drăgulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2016 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Drăgulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2016 al Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Drăgulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Împrejmuire parţială grădină zoo” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2016 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Drăgulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

22. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor municipiului Ploieşti din Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L., să aprobe Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. – iniţiat de consilierii Iolanda Băzăvan, George Botez, Cristian Ganea, George Pană şi Marilena Stanciu.

23. Proiect de hotărâre privind execuţia branşamentelor de apă în cartierele Rudului, Eroilor, Mihai Bravu, Transilvaniei şi Andrei Mureşanu – iniţiat de viceprimar Iulian Teodorescu şi de consilierii George Pană, Constantin Popa, Iolanda Băzăvan, Gheorghe Sîrbu, George Sorin Botez şi Costel Horghidan.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de investiţii Fond lucrări şi a programului de investiţii Fond prioritar obligaţie Concesionar pentru anul 2013 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare – iniţiat de consilierii Constantin Popa, George Pană, Iolanda Băzăvan, Costel Horghidan, Gheorghe Sîrbu şi George Sorin Botez.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 408 mp situat în Ploieşti Str. Rudului nr. 30 Judeţul Prahova către S.C. DACMED S.R.L. – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 1161mp, aflat în domeniul public al Municipiului Ploieşti în Parcul Tineretului – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 5219 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Ploieşti în Parcul Orăşenesc Andrei Mureşeanu – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

28. Proiect de hotărâre privind darea acordului de principiu pentru transferul asistenţei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploieşti de la Consiliul Judeţean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti şi al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti de la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti la Consiliul Judeţean Prahova – iniţiat de primar Iulian Bădescu.