Luni, şedinţă la Consiliul Judeţean. Află ce proiecte se vor dezbate

Redactia -

Luni, şedinţă la Consiliul Judeţean. Află ce proiecte se vor dezbate

PROIECTUL ORDINII DE ZI

Şedinţa ordinara din 30 ianuarie 2012 – 14.00

 

  1. 1.Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea, prin demisie, a unui mandat de consilier judeţean şi declararea vacantării locului de consilier judeţean respectiv – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean
  2. 2.Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean – iniţiat de Comisia de validare.
  3. 3.Depunerea jurământului de către consilierul judeţean nou validat.
  4. 4.Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierului judeţean nou validat în componenţa unei comisii de specialitate şi ca reprezentant al Consiliului Judeţean în Adunarea Generală a Acţionarilor la o societate comercială – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.
  5. 5.Proiect de hotărâre privind validarea unor modificări ale bugetului judeţului Prahova pe anul 2011 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.
  6. 6.Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, -cota de 20%, pe anul 2012- iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.
  7. 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului judeţean Prahova pe anul 2012 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.
  8. 8.Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Prahova a unor terenuri proprietate publică a localităţilor Ploieşti, Buşteni, Sinaia şi Urlaţi – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.
  9. 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent proiectului „Sistem de management Integrat al Deşeurilor în judeţul Prahova”, a principalilor indicatori tehnico-economici şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia -iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor impuse de Ghidul Solicitantului în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”- iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.

11. Proiect de hotărâre privind avizarea majorării tarifului de depozitare a deşeurilor menajere şi asimilabile acestora în rampa ecologică de la Boldeşti-Scăeni- iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.

12. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Prahova a unui teren, proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, Str. B.P. Haşdeu nr.19 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Bogdana Stroe şi de domnii consilieri judeţeni Toma Ioniţă, Vasile Pătraşcu, Georgică Diaconu, Sebastian Danielescu, Emil Bădescu şi Dănuţ Marcel Cornea.

13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului a unor construcţii aflate în administrarea Consiliului judeţean Prahova, situate în comuna Şoimari, judeţul Prahova, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.

14. Proiect de hotărâre privind preluarea unor bunuri aflate în concesiune la Societatea Comercială ,,Dalkia Termo Prahova” S.R.L., trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova şi constituirea lor ca aport al Consiliului Judeţean Prahova la capitalul social al Societăţii Comerciale ,,Brazi Industrial Parc” S.A. – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.

15. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean ,,Creşterea accesibilităţii către partea de nord a Polului de Creştere, în special către Spitalul Judeţean din municipiul Ploieşti, prin realizarea pasajului rutier peste DN 1B, în continuare DJ 102” – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.

16. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova şi de domnii consilieri judeţeni Radu Cezar Liviu Ionescu, Dumitru Daniel Neagoe, Gheorghe Necula şi Ovidiu Cord.

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2012 în vederea eliberării unor documente din domeniul construcţiilor – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor în domeniul construcţiilor, aplicabile în anul fiscal 2012 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Cooperare între Judeţul Prahova din România şi Regiunea Abbruzzo din Italia – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean Ludmila Sfîrloagă şi Anda Păuşan şi de domnii consilieri judeţeni Toma Pinţoiu, Mihai Adrian Albulescu, Dragoş Ionel Gunia, Radu Cezar Liviu Ionescu, Dumitru Daniel Neagoe, Florian Radu, Valerică Leonard Steliean, Adrian Bălănescu şi Emil Bădescu.

20. Proiect de hotărâre privind retragerea judeţului Prahova din Reţeaua Socială Europeană (ESN), Asociaţia Internaţională a Regiunilor Francofone (AIRF), Asociaţia Oraşelor şi Regiunilor Europene pentru Cultură – ,,Les Recontres” – iniţiat de doamnele consilier judeţean Ludmila Sfîrloagă şi Anda Păuşan şi de domnii consilieri judeţeni Toma Pinţoiu, Mihai Adrian Albulescu, Dragoş Ionel Gunia, Radu Cezar Liviu Ionescu, Dumitru Daniel Neagoe, Florian Radu, Valerică Leonard Steliean, Adrian Bălănescu şi Emil Bădescu.

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de închiriere a unor spaţii în imobilele proprietate publică a judeţului Prahova, situate în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr.2-4 şi str. Erou Călin Cătălin nr.1 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilele proprietate publică a judeţului Prahova, situate în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr.2-4 şi Şoseaua Vestului nr.14-16 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.

23. Proiect de hotărâre privind propunerea de înfiinţare a Centrului Multifuncţional Urlaţi în structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean Simona David şi Sofia Mihăilescu şi de domnii consilieri judeţeni Adrian Tudor Moroianu Geamăn, Valentin Spânu, Constantin Săseanu şi Gheorghe Neaga.

24. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie în favoarea proprietarului construcţiei edificate pe terenul proprietate privată a Judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str.Ardealului nr.4 (fost nr.6) – iniţiat de domna consilier judeţean Bogdana Stroe şi de domnii consilieri judeţeni Toma Ioniţă, Vasile Pătraşcu, Georgică Diaconu, Sebastian Danielescu, Emil Bădescu şi Dănuţ Marcel Cornea.

25. Proiect de hotărâre privind desfiinţarea, cu acordul părţilor, a contractului referitor la ,,transferul dreptului de proprietate cu obligaţia de a face” încheiat între Judeţul Prahova şi Societăţile Comerciale „Neptun” S.A. Câmpina şi „Gercom Business” S.R.L. Brazi – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.

26. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti- iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean Simona David şi Sofia Mihăilescu şi de domnii consilieri judeţeni Adrian Tudor Moroianu Geamăn, Valentin Spânu, Constantin Săseanu şi Gheorghe Neaga.

27. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul judeţean de Urgenţă Ploieşti – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean Simona David şi Sofia Mihăilescu şi de domnii consilieri judeţeni Adrian Tudor Moroianu Geamăn, Valentin Spânu, Constantin Săseanu şi Gheorghe Neaga.

28. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Judeţeană de Pază Prahova- iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Ludmila Sfîrloagă şi de domnii consilieri judeţeni Victor Petrescu, Mircea Roşca, Nicolae Stoica şi Florian Radu.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului aplicat Muzeului Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”- iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Anda Păuşan şi de domnii consilieri judeţeni Dragoş Ionel Gunia, Dan Ciolac, Gheorghe Ioniţă şi Adrian Manta.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului aplicat Bibliotecii Judeţene „Nicolae Iorga” Ploieşti – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Anda Păuşan şi de domnii consilieri judeţeni Dragoş Ionel Gunia, Dan Ciolac, Gheorghe Ioniţă şi Adrian Manta.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective, precum şi desemnarea componenţei comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Anda Păuşan şi de domnii consilieri judeţeni Dragoş Ionel Gunia, Dan Ciolac, Gheorghe Ioniţă şi Adrian Manta.

32. Proiect de hotărâre privind promovarea proiectului „Dezvoltarea sistemului informatic medical prin servicii de e-sănătate în beneficiul locuitorilor judeţului Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.

33. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială ,,Ploieşti Industrial Parc” S.A. pentru vânzarea unor active – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Simona David şi de domnii consilieri judeţeni Gheorghe Neaga, Georgică Diaconu, Valerică Leonard Steliean, Dragoş Ionel Gunia, Gheorghe Necula şi Emil Bădescu.

34. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Prahova cu Municipiul Ploieşti, cu Comuna Bărcăneşti şi cu Uniunea Generală a Industriaşilor din România (UGIR) – Filiala Prahova, în vederea realizării Proiectului sectorial ,,NE PASĂ DE PLOIEŞTI !” – iniţiat de doamna consilier judeţean Anda Păuşan şi de domnii consilieri judeţeni Adrian Tudor Moroianu Geamăn, Mircea Grigore, Vasile Pătraşcu, Dragoş Ionel Gunia, Dan Ciolac, Gheorghe Necula şi Emil Bădescu.

35. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova – iniţiat de domnii consilieri judeţeni Bădescu Emil, Bălănescu Adrian şi Stoica Nicolae.

36. Diverse.