Luni, şedinţă la Consiliul Judeţean. Iată lista proiectelor

Redactia -

Luni, şedinţă la Consiliul Judeţean. Iată lista proiectelor

Şedinţa ordinară 25 februarie 2013 – 15.00

 

 1. 1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Dragomir Florin Auraş, ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului pe a cărui listă a fost ales, şi declararea vacantării locului de consilier judeţean respectiv – iniţiat de doamnele consilier judeţean Georgiana Diana Niculescu şi Jenica Tabacu şi de domnul consilier judeţean Cătălin Răzvan Niţă.
 2. 2.Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Albulescu Mihai Adrian şi declararea vacantării locului de consilier judeţean respectiv – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 3. 3.Proiect de hotărâre privind validarea unor mandate de consilier judeţean – iniţiat de Comisia de validare.
 4. 4.Depunerea jurământului de către consilierii judeţeni nou validaţi.
 5. 5.Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor judeţeni nou validaţi în componenţa unor comisii de specialitate ale Consiliului judeţean Prahova şi în calitate de reprezentanţi ai Consiliului judeţean Prahova în Adunarea generală a acţionarilor la unele societăţi comerciale – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 6. 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului : „Eliminarea punctelor periculoase. Amenajare intersecţie DJ 155 – DJ 102, Păuleşti, comuna Păuleşti – Judeţul Prahova” – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Viorica Vasile şi de domnii consilieri judeţeni Toma Pinţoiu, Dan Ciolac, Dumitru Daniel Neagoe, Bogdan Andrei Toader şi Dorin Tudora.
 7. 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului : „Consolidare DJ 234 Salcia, punctele Rast, Stroescu şi Dumitru” – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Viorica Vasile şi de domnii consilieri judeţeni Toma Pinţoiu, Dan Ciolac, Dumitru Daniel Neagoe, Bogdan Andrei Toader şi Dorin
 8. 8.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială „Ploieşti Industrial Parc” S.A. pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 13.500 mp – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean Viorica Vasile şi Georgiana Diana Niculescu şi de domnii consilieri judeţeni Darius Dumitru Meşca, Ion Ionică şi Laurenţiu Daniel Mitrea.
 9. 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unor terenuri din proprietatea publică a comunei Blejoi în proprietatea publică a judeţului Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 10. 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2013 a Consiliului judeţean Prahova la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 11. 11.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii pentru cabinete parlamentare în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2-4 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 12. 12.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită a unui spaţiu pentru cabinet parlamentar în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2-4 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 13. 13.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilele proprietate publică a judeţului Prahova, situate în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2-4 şi Şoseaua Vestului nr. 14-16 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 14. 14.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de închiriere a unor spaţii în imobilele proprietate publică a judeţului Prahova, situate în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2-4 şi str. Erou Călin Cătălin nr. 1 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 15. 15.Proiect de hotărâre privind modificarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în baza cărora preşedintele Consiliului judeţean numeşte şi eliberează din funcţie administratorul public – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 16. 16.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean Elena Iuliana Dosaru şi Simona David şi de domnii consilieri judeţeni Florin Auraş Dragomir, Gheorghe Neaga şi Nicolae Oprescu.
 17. 17.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Judeţean de Cultură Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean Elisabeta Popovici şi Jenica Tabacu şi de domnii consilieri judeţeni Laurenţiu Daniel Mitrea, Gheorghe Donache şi Cătălin Răzvan Niţă.
 18. 18.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Pază Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Ludmila Sfîrloagă şi de domnii consilieri judeţeni Rareş Dan Enescu, Adrian Manta, Constantin Negoi şi Dănuţ Marcel Cornea.
 19. 19.Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Ana Sandu şi de domnii consilieri judeţeni Ion Ionică, Romu Moraru şi Marius Nicolai .
 20. 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 21. 21.Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2013 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 22. 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii prin licitaţie publică a cotei de 1/2 din apartamentul nr.11 şi a terenului aferent, situate în imobilul din municipiul Ploieşti, str. Mărăşeşti nr.18, aparţinând domeniului privat al judeţului Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Simona David şi de domnul consilier judeţean Gheorghe Neaga.
 23. 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asistenţă juridică pentru executarea silită, pe teritoriul Portugaliei, a titlurilor executorii reprezentate de Sentinţele civile nr. 303 din 22 iunie 2010 şi nr. 186 din 25 aprilie 2012 ale Tribunalului Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 24. 24.Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului special al Societăţii Comerciale „Drumuri şi Poduri Prahova” S.A. – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 25. 25.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren aflat în proprietatea publică a judeţului Prahova din administrarea Consiliului judeţean Prahova în administrarea Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 26. 26.Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie în favoarea proprietarului construcţiei edificate pe terenul proprietate privată a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str. Ardealului nr.4 (fost nr.6) – iniţiat de doamnele consilier judeţean Ludmila Sfîrloagă şi Georgiana Diana Niculescu şi de domnii consilieri judeţeni David Andrei Viter, Ion Ionică, Adrian Manta şi Cătălin Răzvan Niţă.
 27. 27.Proiect de hotărâre privind aprobarea şi mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială „Hidro Prahova” S.A. pentru achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare pentru implementarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Prahova” – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi de domnii consilieri judeţeni Romu Moraru, Adrian Florin Dobre şi David Andrei Viter.
 28. 28.Diverse.