Mâine, şedinţă la Consiliul Judeţean. Află ce proiecte se vor dezbate

Redactia -

Mâine, şedinţă la Consiliul Judeţean. Află ce proiecte se vor dezbate

PROIECTUL ORDINII DE ZI

 

Şedinţa ordinară 09 mai 2012 – 15.00

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Semcu Adrian Emanuil, şi, implicit, a celui de vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, precum şi declararea vacantării locului de consilier judeţean şi a funcţiei de vicepreşedinte deţinute de acesta – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean- iniţiat de Comisia de validare.

3. Depunerea jurământului de către consilierul judeţean nou validat.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului judeţean Prahova pe anul 2011 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului, precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului judeţean Prahova pe trimestrul I-2012 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului judeţean Prahova pe anul 2012 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la obiectivul „Pod peste pârâul Lopatna pe DJ 233, Km 7+802,5, localitatea Gogeasca, comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova” – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi de domnii consilieri judeţeni Toma Pinţoiu, Valerică Leonard Steliean, Nicolae Spiridon, Adrian Bălănescu, Laurenţiu Daniel Mitrea, Constantin Nemeş şi Mihai Adrian Albulescu.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Pediatrie Ploieşti – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean Simona David şi Sofia Mihăilescu şi de domnii consilieri judeţeni Adrian Tudor Moroianu Geamăn, Valentin Spânu şi Gheorghe Neaga.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi de domnii consilieri judeţeni Radu Cezar Liviu Ionescu, Dumitru Daniel Neagoe, Gheorghe Necula şi Ovidiu Cord.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi de domnii consilieri judeţeni Radu Cezar Liviu Ionescu, Dumitru Daniel Neagoe, Gheorghe Necula şi Ovidiu Cord.

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi de domnii consilieri judeţeni Radu Cezar Liviu Ionescu, Dumitru Daniel Neagoe, Gheorghe Necula şi Ovidiu Cord.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării localităţilor din judeţul Prahova la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

13. Proiect de horărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Brazi Industrial Parc” S.A.- iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de depozitare a deşeurilor menajere provenite de la populaţie, agenţi economici şi instituţii publice şi aprobarea tarifului de depozitare a deşeurilor provenite din construcţii în depozitul ecologic din Vălenii de Munte – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Ludmila Sfîrloagă şi de domnii consilieri judeţeni Mihai Adrian Albulescu, Dănuţ Marcel Cornea şi Toma Pinţoiu.

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului judeţean Prahova în Comitetul de coordonare al Proiectului sectorial „NE PASĂ DE PLOIEŞTI!” – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr.2-4 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a unor spaţii în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, Piaţa Victoriei nr.10 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

18. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu Instituţiei Avocatul Poporului-Biroul teritorial Ploieşti în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr.2-4 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare între judeţul Prahova (România) şi Regiunea Sofia (Bulgaria) – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

20. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei anuale a judeţului Prahova, membru al Asociaţiei Regiunilor Europene Viticole (AREV) – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale a Judeţului Prahova, în calitate de membru al „Reţelei Europene a Autorităţilor Locale şi Regionale pentru Implementarea Convenţiei Europene a Peisajului”(RECEP-ENELC) – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

22. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri, aflate în proprietatea judeţului Prahova, din administrarea Consiliului judeţean Prahova în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova şi, respectiv, a unor unităţi din subordinea acesteia – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

23. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume, din bugetul judeţului Prahova pe anul 2012, în cadrul colaborării cu Direcţia Generală Anticorupţie, în vederea promovării unor mesaje cu conţinut informativ-preventiv anticorupţie şi pentru diversificarea canalelor de informare a societăţii civile – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

24. Diverse.