Marţi, şedinţă a Consiliului Judeţean Prahova. Consultă lista proiectelor

Redactia -

Marţi, şedinţă a Consiliului Judeţean Prahova. Consultă lista proiectelor

PROIECTUL ORDINII DE ZI

Şedinţa ordinară 30 iulie 2013 – 15.00

 

 1. 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului, precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului judeţean Prahova pe semestrul I – 2013 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 2. 2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului judeţean Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 3. 3.Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al judeţului Prahova şi darea în administrarea Direcţiei judeţene de protecţia plantelor şi de întreţinere a drumurilor judeţene Prahova a imobilului situat în municipiul Ploieşti, str. Bobâlna nr. 123, judeţul Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 4. 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de Investiţii pentru anul 2013 al Societăţii Comerciale „Dalkia Termo Prahova” S.R.L. – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 5. 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Programului de investiţii pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Plopeni Industrial Parc” S.A. – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 6. 6.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială „Plopeni Industrial Parc” S.A. pentru vânzarea unor active – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 7. 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului „Amenajare intersecţie între DJ 102 – DJ 218, comuna Dumbrăveşti, judeţul Prahova” – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Viorica Vasile şi de domnii consilieri judeţeni Toma Pinţoiu, Dan Ciolac, Daniel Şepşi, Dumitru Daniel Neagoe, Bogdan Andrei Toader şi Dorin Tudora.
 8. 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului „Amenajare intersecţie între DJ 720 – DJ 101 P, localitatea Călineşti, comuna Floreşti, Judeţul Prahova” – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Viorica Vasile şi de domnii consilieri judeţeni Toma Pinţoiu, Dan Ciolac, Daniel Şepşi, Dumitru Daniel Neagoe, Bogdan Andrei Toader şi Dorin Tudora.
 9. 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului „Pod peste pârâul Proviţa pe DJ 100 E, Proviţa de Sus, Judeţul Prahova” – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Viorica Vasile şi de domnii consilieri judeţeni Toma Pinţoiu, Dan Ciolac, Daniel Şepşi, Dumitru Daniel Neagoe, Bogdan Andrei Toader şi Dorin Tudora.
 10. 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului „Amenajare intersecţie între DJ 155 – DJ 102, comuna Păuleşti, Judeţul Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Viorica Vasile şi de domnii consilieri judeţeni Toma Pinţoiu, Dan Ciolac, Daniel Şepşi, Dumitru Daniel Neagoe, Bogdan Andrei Toader şi Dorin Tudora.
 11. 11.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilele proprietate publică a judeţului Prahova, situate în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4 şi str. Erou Călin Cătălin nr. 1- iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 12. 12.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate privată a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 4 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 13. 13.Proiect de hotărâre privind închirierea unor spaţii în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova situat în municipiul Ploieşti, str. Popa Farcaş nr. 45 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 14. 14.Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Ana Sandu şi de domnii consilieri judeţeni Ion Ionică, Romu Moraru şi Marius Nicolai.
 15. 15.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 16. 16.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 17. 17.Proiect de hotărâre privind numirea domnului Băloi Ion Alexandru în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, prin detaşare de la Direcţia de Sănătate Publică Prahova, pentru o perioadă de 6 luni – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 18. 18.Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Băloi Ion Alexandru, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, în componenţa Comisiei pentru protecţia copilului a judeţului Prahova, în calitate de vicepreşedinte – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 19. 19.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramelor şi a statelor de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova şi Direcţia Judeţeană de Pază Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Ludmila Sfîrloagă şi de domnii consilieri judeţeni Rareş Dan Enescu, Adrian Manta, Constantin Negoi şi Dănuţ Marcel Cornea.
 20. 20.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramelor şi a statelor de funcţii pentru Camera Agricolă Judeţeană Prahova, Direcţia Judeţeană de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor Judeţene Prahova şi Serviciul Public Judeţean Salvamont Prahova – iniţiat de domnul Constantin Laurenţiu Rebega, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean Simona David şi Elena Iuliana Dosaru şi de domnii consilieri judeţeni Gheorghe Neaga, Florin Auraş Dragomir şi Nicolae Oprescu.
 21. 21.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramelor şi a statelor de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti şi Spitalul de Pediatrie Ploieşti – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean Simona David şi Elena Iuliana Dosaru şi de domnii consilieri judeţeni Gheorghe Neaga, Florin Auraş Dragomir şi Nicolae Oprescu.
 22. 22.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramelor şi a statelor de funcţii pentru instituţiile publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului judeţean Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean Elisabeta Popovici şi Jenica Tabacu şi de domnii consilieri judeţeni Laurenţiu Daniel Mitrea, Gheorghe Donache şi Cătălin Răzvan Niţă.
 23. 23.Diverse.