Marţi, 30 mai, şedinţă a Consiliului Local Ploieşti. Află ce proiecte vor fi supuse aprobării

Redactia -

Marţi, 30 mai, şedinţă a Consiliului Local Ploieşti. Află ce proiecte vor fi supuse aprobării

Consiliul Local Ploieşti a fost convocat în şedinţă ordinară  în data de 30 mai 2023. Iată ce proiecte se află pe ordinea de zi:

1. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 04 aprilie 2023.

2. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 05 aprilie 2023.

3. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 06 aprilie 2023.

4. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 10 aprilie 2023.

5. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 24 aprilie 2023.

6. Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 27 aprilie 2023.

7. Întrebări și interpelări.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor nr.2 şi nr. 4 ale Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti pentru anul 2023 şi estimări pentru anii 2024-2026 inițiat de primar AndreiLiviu Volosevici și de consilierii Paul PalaşAlexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și

Anca Agapie.


9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activitatea finanțată integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 al Liceului Tehnologic Toma Socolescu, Municipiul Ploieşti – inițiat de primar AndreiLiviu Volosevici și de consilierii Paul Palaş-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2023 inițiat de primar AndreiLiviu Volosevici și de consilierii Paul Palaş-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie.


11. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru folosinţa spaţiilor situate în incinta Complexului Hipodrom din administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești – inițiat de consilierii Alexandru-Dragoș Măchițescu și RobertIonuț Vîscan.12. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2022 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului creditelor interne inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în regim self-service, pe domeniul public al municipiului Ploiești – inițiat de consilierii Mihai Tonsciuc, Alexandru-Dragoș Măchițescu și Radu-Alexandru Simionescu.14. Proiect de hotărâre privind creșterea transparenței achizițiilor publice inițiat de consilierii Magdalena Trofin și Mihai Tonsciuc.15. Proiect de hotărâre privind colaborarea dintre Municipiul Ploiești și Asociaţia Mozaic Comunitar în vederea organizării unor proiecte culturale, educaţionale, sportive, pe teme de mediu în municipiul Ploiești – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Georgeta-Simona Popescu, Cristian Ionel Ionescu, Valentin-Răzvan Săbău, Constantin Nemeș și Anca-Adina Popa.16. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploieşti şi pentru instituţiile publice locale pentru anul 2023 conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2010, actualizată – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.


17. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării gradului profesional pentru o funcție publică de execuție din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești – inițiat de viceprimar Daniel Nicodim.18. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unui post din studii medii în studii superioare și a gradului profesional al unui post din cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.19. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei, statului de funcţii, normativului de personal şi Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Creşei nr. 39 Municipiul Ploieşti inițiat de viceprimar Anca-Adina Popa.20. Proiect de hotărâre privind mandatul reprezentantului municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești – inițiat de viceprimar Daniel Nicodim.22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Căminului de Bătrâni din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești – inițiat de viceprimar Daniel Nicodim.23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Cantinei Sociale din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești inițiat de viceprimar Daniel Nicodim.

 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și a Programului de măsuri pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale pentru anul 2023 – inițiat de consilierii Iulian Bolocan, Anca-Adina Popa, Magdalena Trofin, Cristian-Mihai Ganea, Nicoleta Ștefan, Alexandru-Dragoş Măchiţescu și Cristian-Ionel Ionescu.25. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a imobilului – teren în suprafață de 6 m.p., situat în Ploiești, Șoseaua Norduluilângă stația TCE „Complex Mic”, ce aparține domeniului public al Municipiului Ploiești – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Alexandru Ștefan și RobertIonuț Vîscan.26. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de superficie cu Distribuție Energie Electrică România SA pentru constituirea dreptului de uz, servitute şi acces la utilităţile publice asupra unui imobil (teren) în suprafață de 50 mp – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Alexandru Ștefan și RobertIonuț Vîscan.27. Proiect de hotărâre privind constituirea drepturilor de uz și servitute legală de trecere pentru o suprafața de teren de 646 mp din incinta imobilului situat în Ploiești, str. Ana Ipătescu nr. 59 transmis în administrarea Spitalului Municipal Ploiești, către Distribuție Energie Electrica România S.A. inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Alexandru Ștefan și RobertIonuț Vîscan.28. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței unei unităţi locative proprietatea municipiului Ploiești, situată în Ploieşti, str. Ștefan cel Mare, nr.9, prin extinderea acesteia pe spațiul locativ disponibil proprietatea Municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării – inițiat de consilierii Valentin Marcu, AurelianDumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Alexandru Ștefan și RobertIonuț Vîscan.

 

29. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Casa Judeţeană de Pensii Prahova a unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobilul din Ploieşti, str. Andrei Mureşanu nr. 56 – inițiat de consilierii Gheorghe Popa, Horia-

Nicolae Popovici, Bogdan Lupu, Costel Andreescu și Alexandru Ștefan.
30. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului unor contracte încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință inițiat de consilierii Gheorghe Popa, Horia-Nicolae Popovici, Bogdan Lupu, Costel Andreescu și Alexandru Ștefan.31. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Drum acces” – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.32. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Realizare microstație de epurare cartier Mitică Apostol” Municipiul Ploiești, jud. Prahova inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.33. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 291/28.06.2022 în faza proiect tehnic de execuţie pentru obiectivul de investiții „Reabilitare iluminat nocturnă Stadion Ilie Oană” inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Ridicare restricție de construire generată de intersecție în vederea construirii unei locuințe”, Municipiul Ploiești, str. Mărășești nr. 48 – inițiat de consilier Iulian Bolocan.


35. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru: „Schimbare destinație din zonă instituții și servicii în zonă mixtă instituții și servicii și locuințe colective pentru construire imobil locuințe colective S/D+P+5E (zona studiată 5500mp)”, Municipiul Ploiești, Str. Poștei nr. 52, jud. Prahova – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.36. Proiect de hotărâre privind aprobarea: Planului Urbanistic Zonal – „Ridicare restricție de construire și schimbare parțială destinație din zonă instituții și servicii exclusiv în domeniul agrementului în zonă mixtă instituții și servicii/industrie nepoluantă și depozitare și stabilirea indicatorilor POT/CUT pentru amplasare șopron (S reglementată = 4969 mp)”, Municipiul Ploiești, str. Ștrandului nr.70, jud. Prahova –

inițiat de consilierii Iulian Bolocan, Horia-Nicolae Popovici, Răzvan Enescu, Bogdan Lupu și Alexandru Ștefan.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului Urbanistic de Detaliu Construire atelier, împrejmuire, branșamente utilități”, Municipiul Ploiești, Str. Crăițelor, nr. 4, nr. cadastral 147304 inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Schimbare destinație din zonă locuințe în zonă mixtă instituții și servicii și locuințe colective pentru construire imobil S/D+P+5”, Municipiul Ploiești, str. Trâmbiței, nr. 7, NC 147707 inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.39. Diverse

Informare nr. 835/23.05.2023 a Direcției Administrație Publică, JuridicContencios, Achiziții Publice, Contrac
te.