Măsuri de combatere a ambroziei, în Ploieşti. Amenzi pentru proprietarii de terenuri care nu o elimină

Redactia -

Măsuri de combatere a ambroziei, în Ploieşti. Amenzi pentru proprietarii de terenuri care nu o elimină
Primăria Municipiului Ploiești, prin Regia Autonomă de Servicii Publice (R.A.S.P.), demarează campania de combatere și distrugere a ambroziei, plantă invazivă al cărei polen poate afecta direct cetățenii provocând alergii.
 
Municipalitatea ploieșteană informează comunitatea locală cu privire la prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația de a desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv, cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor prin:
 
✓ cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcție de locul și suprafața infestată;
✓ distrugerea cu unelte agricole;
✓ smulgerea, în cazul unor suprafețe izolate;
✓ efectuarea unor arături adânci și discuiri pe terenurile agricole;
✓ erbicidarea terenurilor.
 
Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a ambroziei.
 
AMBROZIA (denumirea științifică „Ambrosia artemisiifolia“) este o plantă cu caracter invaziv, nocivă pentru sănătatea populației, iar expunerea la polenul acestei plante poate duce la apariția unor fenomene de tip alergic, în perioada florescenței.
Menționăm că, planta atinge perioada de maximă polenizare în lunile august – septembrie și se întinde până sfârșitul lui octombrie.
În demersurile de combatere a plantei și reducerea incidenței cazurilor de alergie la polenul acestei plante este necesară implicarea cetățenilor care dețin suprafețe de teren infestate, prin luarea măsurilor de combatere înainte de perioada de înflorire.
 
Pentru recunoașterea acestei plante, răspândire, cum și când poate fi distrusă puteți consulta site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (www.madr.ro), al Ministerului Mediului (www.mmediu.ro), precum și al Ministerului Sănătății (www.ms.ro).
 
Informații suplimentare legate de metodele de prevenire și combatere a plantei respective se pot obține și de la Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova, telefon: 0244-593210.
 
Totodată, pentru a semnala prezența plantei, ploieștenii se pot adresa dispeceratului Primăriei Municipiului Ploiești, la nr. de telefon 0244-984, Compartimentului Protecția Mediului din cadrul R.A.S.P. Ploiești, la nr. telefon 0244-541.071 – interior 114, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., la telefon 0244-977, precum și Poliției Locale, la dispeceratul permanent al instituției 0244-954.
 
Solicităm proprietarilor de terenuri să se alăture acestei campanii, să verifice dacă pe terenurile pe care le dețin crește această plantă și să ia măsurile necesare, pentru evitarea răspândirii vegetației invazive, îndepărtând-o de pe proprietățile lor.
 
Reamintim că nerespectarea obligațiilor legale constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.