Măsuri pentru prevenirea pestei porcine africane

Daniel Dimache -

Măsuri pentru prevenirea pestei porcine africane

Comunicat de presă DSVSA Prahova:

„Urmare a evoluţiei Pestei Porcine Africane (PPA)  la porcul domestic şi sălbatic (mistreţ) pe teritoriul României, DSVSA Prahova a ȋntocmit “Planul de măsuri privind supravegherea, prevenirea şi controlul PPA pe teritoriul judeţului Prahova”, plan aprobat ȋn data de 03.07.2018 de membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor Prahova, prin Hotărârea nr.1/03.07.2018, emisă de Prefectul Judeţului Prahova.

          Pesta Porcina Africană este o boală virală, care afectează toţi porcii domestici şi sălbatici (mistreţi) din exploataţie/fond de vânătoare, indiferent de vârstă, sex şi greutate, cu evoluţie rapidă şi mortalitate de până la 100% pentru porcii care se ȋmbolnăvesc,  boală care nu prezintă pericol pentru sănătatea omului şi pentru care nu există vaccinuri şi tratamente eficiente.

          Menţionăm faptul că succesul ȋn prevenirea extinderii şi difuzării bolii atât ȋn exploataţiile nonprofesionale şi comerciale, cât şi ȋn fondurile de vânătoare ȋl reprezintă depistarea timpurie a acesteia şi luarea tuturor măsurilor sanitare veterinare privind limitarea mişcării porcinelor vii, produselor şi subproduselor rezultate de la acestea din/ȋn exploataţie, precum şi mişcarea personalului.

RECOMANDĂRI PENTRU CRESCĂTORII DE PORCINE

 IN GOSPODĂRIILE POPULAŢIEI

 1.Semnele clinice de PPA

-febră mare 40,2-5-420C timp de 12-14 zile

-lipsa poftei de mâncare şi tendinta de a se izola la ȋntuneric

-deplasare greoaie şi neconcordanţă ȋn mişcare

-pielea se ȋnroşeşte la ȋnceput şi apoi devine cianotică

-respiraţie şi puls accelerat

-diaree sau constipaţie sangvinolente

-avorturi la scroafe

-moarte după  6-20 de  zile ȋn funcţie de evoluţie şi patogenitatea tulpinii de virus

-afectează toţi porcii din exploataţie (morbiditate 100%) iar mortalitatea poate ajunge la 100%

2.Măsuri pentru a prevenii aparitia bolii ȋn gospodăriile populaţiei ȋn care se cresc porcine:

-creşterea porcilor se va face numai ȋn adăposturi şi spaţii ȋngrădite, fără posibilitatea de a venii ȋn contact cu porcii străini de curtea dumneavoastră, cu porci mistreţi sau cu alţi proprietari de porci domestici

-deoarece târgurile de animale din România au fost ȋnchise pentru o perioadă nedeterminată, este interzisă achiziţionarea de porci vii neidentificaţi prin crotaliere şi fără certificat sanitar veterinar de sănătate de la comercianţi ambulanţi sau din locuri necunoscute

-nu hrăniţi porcii cu resturi alimentare rezultate din bucătărie, indiferent de natura acestora, ȋn special cele provenite de la carnea/produsele din carne de porc gătite ȋn familie

-nu folosii ȋn hrana porcilor iarbă sau alte plante culese de pe câmp pentru că ele ar fi putut sa vină ȋn contact cu porcii mistreţi bolnavi

-nu intraţi in adăpostul unde creşteţi porcii cu ȋncălţămintea şi hainele cu care aţi umblat pe stradă, fiind recomandată montarea la intrarea ȋn adăpost a unei tăviţe cu paie ȋmbibate cu soluţie slabă de sodă caustică

-dacă exista vânători ȋn familie, care aduc carne de mistreţ, sub nicio  formă nu daţi porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne

– nu scoateţi scroafele sau vierii din exploataţie ȋn scopul montei cu animale din alte exploataţii

-orice modificare a stării de sănătate a porcilor din gospodărie sau depistarea unei mortalităţi să fie de urgenţă anunţată medicului veterinar din localitate sau telefonic la DSVSA Prahova, la telefon 0244751751 sau 0723184128.

-până la sosirea medicului veterinar este interzisă circulaţia persoanelor ȋn zonă, mişcarea porcinelor/cadavrelor, inclusiv a cărnii de porc/produselor din carne de porc rezultate din sacrificările anterioare ȋn gospodărie

-orice cadavru de porc domestic/mistreţ depistat pe domeniul public va fi anunţat la DSVSA Prahova la numerele de telefon menţionate anterior.

          Toate porcinele suspecte de ȋmbolnavire trebuie ucise şi neutralizate, iar proprietarii vor fi despăgubiţi de către stat, ȋn condiţiile prevăzute de legislaţie.

Facem precizarea că pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de ȋmbolnăvire pentru oameni, acest virus având, ȋnsă, impact la nivel social din punct de vedere economic.

          Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV

 DR.MIHAI TERECOASĂ”