Măsurile decise, duminică, de Guvern, privind buna funcţionare a sistemului de învăţământ

Redactia -

Măsurile decise, duminică, de Guvern, privind buna funcţionare a sistemului de învăţământ

Guvernul a adoptat, duminică, o Ordonanţă de Urgenţă pentru instituirea unor măsuri privind buna funcţionare a sistemului de învăţământ.

Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern include o serie de măsuri pentru protejarea intereselor elevilor şi încheierea în bune condiţii a anului şcolar 2022-2023, în ceea ce priveşte organizarea examenului naţional de bacalaureat, a evaluării elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe, la finalul clasei a VI-a şi a concursului naţional de ocupare a posturilor didactice de predare din învăţământul preuniversitar.

Actul normativ prevede:

– La examenul naţional de bacalaureat, pentru anul şcolar 2022 – 2023, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal şi probele de evaluare a competenţelor digitale se echivalează/se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, în termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

– În anul şcolar 2022 – 2023, evaluarea elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe, la finalul clasei a VI-a, nu se organizează.

– Concursul pentru angajarea personalului didactic de predare (titularizare) în învăţământul preuniversitar, în sesiunea 2023, constă într-o probă scrisă pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educaţiei, fără inspecţia la clasă.