Maternitatea din Ploieşti va fi modernizată

Redactia -

Luni, 3 decembrie 2012, la Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploieşti a avut loc semnarea Procesului-Verbal de predare-primire a frontului de lucru pentru ”Proiectul privind Reforma sectorului sanitar faza a II-a – Asistență medicală maternală și neonatală. Reabilitarea secțiilor de obstetrică și neonatologie din Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploiești”. La eveniment a participat Președintele Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, reprezentanți ai Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti şi Ministerului Sănătății-Unitatea de Management a Proiectelor – Banca Mondială – APL II, Consultantul și Echipa tehnică a Constructorului.În cadrul proiectului ce urmeză a se realiza la Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploieşti se va reabilita etajul 1 corp D, care va avea în structură Blocul operator (3 săli de operaţie), Blocul de naştere (7 unităţi de naştere individuale) şi Terapia Intensivă (3 saloane).

 

Suprafața aferentă lucrărilor va fi de 2057,52 mp, iar valoarea totală a investiției va fi de aproximativ 3 mil. lei. La finalul lucrărilor vor fi montate instalaţia de climatizare achiziţionată cu fonduri de la Ministerul Sănătăţii şi aparatura medicală (lămpile de la sălile de operaţii şi laparoscoape) achiziţionată cu fonduri de la Banca Mondială. Prin acest Proiect finanțat de către Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și Banca Europeană de Investiții (BEI), se are în vedere asigurarea de servicii accesibile, de calitate crescută şi cu rezultate medicale îmbunătăţite în domeniul asistenţei materne şi neonatale.